Světelná Akademie

Menu

Svítím, tedy jsem!

Přehrát video

Výběr z FB stránek

Svítím, tedy jsem!

A jednoho dne Bůh řekl: "Budiž světlo!" A bylo světlo.

V uplynulých týdnech jsi prošla oblastí Matky Země, kde ses naučila, jak je důležité mít pevnou půdu pod nohama a své kořeny hluboce ukotvené v Zemi. Světelně jsi se vyživovala a tím rostla, až jsi vykoukla z Matky Země ven na Slunce, kde jsi zakusila Paprsky Lásky. Stále více ses rozvíjela, zelenala a rostla výš, až jsi se dotkla oblohy a objevila Království nebeské, ve kterém se tvoří Tvůj posvátný květ. Květ je zatím zavřený a postupně, krok po kroku, v něm dozrává Vesmírná krása. Brzy přijde den, kdy se otevře, ten výjmiečný den každé květiny, která svůj květ rozevře směrem do všech stran a zaplní svou esencí prostor, kterému nabídne krásu své duše – což je jejím posláním. V ten okamžik se dotkne Vesmíru. Uvědomí si, že v něm celou dobu byla, rostla a tím pádem je jeho neoddělitelnou součástí. Uvědomí si, že má celý život toto spojení, že Vesmír je v ní, stejně jako ona v něm. V tu chvíli se zachvěje, usměje, rozzáří a řekne: Svítím, tedy jsem!

A to všechno mohlo vzniknout z jednoho jediného semínka, z jednoho malinkého bodu, který již obsahoval veškeré informace o svém stvoření. V semínku jsou a vždy byly zapsány všechny informace, které se růstem a vývojem květiny probouzejí a aktivují podle vesmírného načasování magické evoluce každé bytosti, planety, galaxie i dimenze.

Toto téma je FIALOVÉ, fialová je barva Vodnářů a fialová je i esence Nového Věku. Věku svobodomyslného, velmi citlivého, ale zároveň silného a odhodlaného, kreativního, vizionářského Vodnáře a malují ho fialové tóny Vesmíru. Inkarnovala ses tak, abys byla součástí tohoto přechodu Věků, epochálních změn a evolučního vzestupu lidského vědomí. A to není náhoda.

Zhruba před 10 lety jsem napsala báseň, že „Homo Sapiens Sapiens musí posunout se dál a že nedělám si legraci, že postihlo to generaci mou…“ Nevím, jestli jsem tenkrát tušila, co píšu, verše skrze mě vždy protékaly bez většého rozmyslu, až po čase mi došlo, že skrze mě mluví andělé a bytosti světla, že channeluji už jen tím, že jsem. A v tomto témetu Ti mimo jiné chci ukázat, že Ty také. Jednoho dne totiž člověku dojde, že vlastně pouze nechanneluje bytosti světla, ale že on sám tou bytostí je. V tu chvíli dochází k naprostému propojení se vším a vědomému pocitu jednoty a uvědomění si božství v Tobě. A to je přesně ten okamžik, kterému se říká duchovní probuzení, které se nazývá již od dávných věků osvícení. Člověku se zkrátka rozsvítí. 🙂

Nyní tomu nasadíme KORUNU!

V naší hře na cestě květiny se v tomto závěrečném tématu Svítím, tedy jsem! připravíš na svůj “rozkvět”. A co se stane, když květina rozkvete? Ukáže svou krásu světu – a lidé na ni zaměří svou pozornost. Začne vyzařovat éterickou vůni, kterou přitahuje ostatní, kteří jsou na stejnou vůni nalazeni. Svými okvětními lístky rozvibruje vzduch a šíří své vibrace ve vlnách všude kolem. Svou krásou, vůní i jemným tancem vyzařuje do světa, který obohacuje. A co víc, svým hvězdným prachem umožňuje šíření života – šíření světla. Je výživou pro včelky, které ji opylují a které spolupracují na tom šířit život a energii a utvářet společenství i posvátnou geometrii. Je to úžasná magie života. Je to Květ života. Ve kterém všechno se vším komunikuje. Rostlina komunikuje se zvířetem, zvíře s člověkem a člověk se vším co ho obklopuje…

 

Společně jsme prošly cestu od červených kořenů a zeminy, oranžového chrámu vnitřní bohyně a žlutých paprsků vnitřního Slunce – pozemskémo aspektu bytosti (nižší spektrum základních čaker), přes zelené poklady srdce, tyrkysovou pravdu a indigovou oblast intuice až sem, do bodu, který Tě spojuje s Univerzem. Pro plné otevření korunní čakry je potřeba mít připravenou a zharmonizovanou půdu, pevné kořeny, vnitřní sílu…tedy vše, co jsme společně v magické zahradě procházely.

Nyní přichází fáze plného uvědomování si toho, že život není jen o tom narodit se, vystudovat, chodit do práce, založit rodinu, jít do důchodu a zemřít. A těm, kteří si to stále ještě myslí (a nemohou za to), můžeme být inspirací, pochodní, která osvítí i hlubší pravdu Bytí – že každý je zde za nějakým účelem a celý tento svět má mnohem větší přesah, i proto Tě čeká úkol Tvého poslání.

Uvědomuješ si, že život má mnohem hlubší smysl a probouzí se v Tobě nezkrotná touha po něm bádat a naplňovat ho. Ano, tušíš, že zde máš nějaké poslání. Pomalu, ale jistě Ti dochází ten magický smysl všeho, co je. A vědomí Tvého poslání se prohlubuje.

Vše se děje z nějakého důvodu.

Nyní zároveň pociťuješ vděčnost ke všemu, co Tě kdy v životě potkalo, začínáš se na vše dívat více shora a vidíš komplexní obraz skutečnosti, tím pádem vidíš, že neexistuje ani dobré ani špatné, ale že vše se děje z nějakého důvodu – jako neutrální potřebný prožitek Tvého vývoje. Vnímáš, že jsme tu, abychom se učili, přijímali výzvy, překonávali překážky, které jsou podstatnou lekcí, a tím získávali zkušenosti rostli. A že jsme u toho všichni bez rozdílu vedeni, plně podporování a milováni. Toto je pohled duše, již nikoli ega, které se začíná jemně rozplývat. Toto je realitu, kterou zakoušíš, když se otevře Tvá koruna – korunní čakra – Tvůj sladký květ.

Tvoříš si duchovní souvislosti a vše Ti dává vyšší smysl. Každý den, každá událost, každé setkání, každá maličkost života je puzzlíkem té vysoce inteligentí skládačky jménem Život. Nahlížíš, jak se vše ve Tvém životě odehrálo pro nějaký důvod. Vidíš příčiny i následky všech Tvých životních rozhodnutí a zkušeností. A chápeš, co jsi kdy musela udělat, aby Tě to dovedlo až sem – do bodu, kdy si naplno uvědomuješ sebe sama a své místo ve Vesmíru. Do bodu, kdy mizí oddělenost a nastává jednota. Do projevení Tebe v Nové Zemi, kde Láska vítězí!

Jsi hnána odvahou a tvůrčí silou, protože víš, že tato cesta je správná. Už nepochybuješ. Jsi tolik spojena se svým Vyšším já, že se stáváte jedním. Už nemusíš do meditace, protože Tvůj život se stává jednou nepřetržitou meditací. Už nemusíš hledat venku, protože všechno, co potřebuješ, máš uvnitř sebe. Už stačí jen být a svítit.

A tak svítíš, tedy jsi.

A to je podstata každé bytosti – dojít do tohoto momentu blaženosti, božského principu, vyššího vědomí, (roz)svícení… a vědět, že se můžeš vydat ještě mnohem dál, protože stejně jako Vesmír, i Tvůj potenciál je neomezený a nekonečný… Protože Vesmír se projevuje skrze Tebe.

Vše co je on, jsi i Ty.

A proto i Já jsem Ty a Ty jsi Já.
Všichni jsme celek a jednota.
We are ONE.

Cílem cesty květiny,
stejně jako života na Zemi
není odletět nad mraky.
Ale zažívat TADY zázraky,
zažívat na Zemi nebe,
které se zde integruje skrze Tebe.
Užívat si život v jeho kráse a celistvosti.
Tady, na překrásné planetě Zemi,
se sebou samou i všemi,
které miluješ.
Buď šťastná a rozkvétej,
buď ukotvena v životě,
který tvoř si na míru
a užívej DOTEKY VESMÍRU.

Mozkovna

Protože jsme v oblasti hlavy, která je vlastně tou naší korunou, ve které sídlí neomezený potenciál našeho mozku, uděláme si nyní další malý výlet do naší Mozkovny. A protože jsme v oblasti vesmírné komunikace – podíváme se na řečová centra.

ŘEČOVÁ CENTRA

Minule jsme si připomněli funkce našich dvou mozkových hemisfér a trénovali jsme jejich propojení. Nyní Ti povím, k čemu to ještě bylo dobré. 🙂 Obě hemisféry propojuje most. Další spojení existuje ještě mezi spánkovými laloky, jedná se o tenké spojení, které má svůj význam pro “nadpřirozené schopnosti” ve formě vesmírné komunikace.

 

V levé hemisférě jsou umístěna naše aktivní řečová centra.V levém spánkovém laloku leží Wernickovo řečové centrum a v levém čelním laloku Brocovo centrum. Proti těmto řečovým centrům leží “neaktivní” řečová centra v pravé mozkové hemisféře. Pokud se tato oblast aktivuje jsme schopni vnímat “hlasy odjinud”, které nepřicházejí v lidské řeči, ale v energetické komunikaci přenosu informace. Tato informace je v tomto centru zakódována, převedena skrze tenký mostek do svého protějšku v levé hesmiféře – Wernickova centra, které je zodpovědné za porozumění. A co je universálním kódem? Jazyk. V tomto centru se tedy dostaví porozumění přijaté informace a vyslovení ven – tedy máme zde channeling.

A proto právě zprůchodněním a aktivací korunní čakry je channelovat možné, je to jako si symbolicky natáhnout energetickou šňůru do Vesmíru a napojit svůj mozkový hardware na vesmírný internet (viz téma “channeling” ke konci obsahu).

Jak píši níže – v pasáži o korunní čakře, zasvěcením nebo duchovním probuzením se naše korunní čakra aktivuje a zprůchodní tok energie, naše vibrace se navýší… a co to znamená? Zasvěcení navýší aktivitu našeho mozku, více jej rozsvítí, podpoří elektrické vzruchy, tedy aktivuje více jeho potenciálu – proto vede mimo jiné i k nadsmyslovým prožitkům a této komunikaci zvané channeling. (Pozn. Pod zasvěcením nemusíš chápat pouze zasvěcení do systému léčení nebo nějaké metody, ale jakýkoli přechodový rituál, aktivaci, aktualizaci Tebe samé i skrze životní změnu a podobně.)

MOZKOVÁ KŮRA

Korunní čakra je propojena s mozkovou kůrou. Mozková kůra je rozbrázděna, aby v ní mohlo být co nejvíce mozkových buněk. Největší část tvoří neokortex, ten překrývá starší mesokortex a pod ním je nejstarší část – paleokortex, stará mozková kůra, vyvinuta zhruba před 300 miliony let na úrovni reptilií. Zde sídlí staré animální schopnosti, které vývojem bytosti v člověka “zakrněly”, protože byly stále méně používány a nahrazovány jinými. V této části mozku probíhala později také schopnost telepatické komunikace a celkový příjem akustických zpráv “mimo ucho”. Domorodé kmeny, které mají tuto část mozku stále aktivní, se telepaticky dorozumívají běžně.

A tato poselství přicházejí přesně do tohoto centra, o kterém píšu výše – jsou to centra mozku, se kterými umíme od pradávna zacházet.

A jak jsme si řekli, co se děje např. skrze zasvěcení? Aktivuje se korunní čakra. A s čím je spojena? S mozkovou kůrou. Co se tedy děje v naší mozkovně? Rozzáří se, doslova rozsvítí se (protože ty výboje svítí) více mozkových buněk, aktivují se části částí mozku, které od pradávna máme, ale buď jsou zakrněné nebo neaktivní. A tím využíváme více potenciálu jako lidské bytosti – více svítíme. A to všechno už tam je. Je to v nás. A my ten potenciál máme. A v současné době ho čím dál více aktivujeme, včetně těch částí mozku, které jsou zdaleka neprozkoumané. Jsme teprve na začátku této evoluce vědomí, představ si, co všechno je ještě možné. 🙂

Světelná výživa Tvého napojení

Své napojení na Zdroj krásně vyživíš tím, že si jej budeš uvědomovat – vědomě s ním pracovat, trénovat jej a to zcela ve své přirozenosti, třeba tím, že Ti bude připadat svět krásný a budeš si užívat své spojení se vším a všemi.

Obzvláště vyživující je MEDITACE a to především taková, kdy jen tak spočineš v sobě.

Velmi vyživující je SAMOTA.

Tvé propojení vyživí také cesta – POUŤ.

Výživné je také trávení času s Tvým KMENEM, s RODINOU DUŠE, zkrátka s bytostmi na stejné vlně.

Skvělou výživou pro prohlubování Tvého napojení je AROMATERAPIE.

HUDBA sfér slyšitelná zvenku i zevnitř

Vyživující pro naši korunu je také ENERGETICKÉ LÉČENÍ.

Stejně jako samotné ZASVĚCENÍ do energetických systémů.

DECHová cvičení s vizualizací zlatobílého světla.

Poslech a zpívání mantry ÓM.

I zde jsou velmi účinné AFIRMACE.

Takovou pravou světelnou výživou je PŮST a čistá PRÁNA.

Lazení se na KOSMICKÉ ZÁKONY.

A ke světelné výživě patří také královské barvy Vesmíru – FIALOVÁ, ZLATÁ a BÍLÁ.

Jo a ta úplně nejlepší? Bezdpodmínečná všeobjímající láska – uvědomění si jednoty se vším, co jest!

 • Detailní tipy na světelnou výživu konkrétně pro harmonizaci korunní čakry najdeš níže.

Antidepka

Součástí světelné výživy jsou tentokrát i tipy ANTIDEPKA sestavené z mých celoživotních zkušeností. Na scénu totiž přichází „hormon korunní čakry“ – Serotonin.
Je možné, že Tě v období životních zkoušek občas potká splín, v tu chvíli není nic lepšího, než doplnit serotonin. Proto Ti přináším pár tipů „antidepka“ – které souvisí se SEROTONINEM, hormonem „dobré nálady“. Nemáme-li dostatek serotoninu, může nás přepadat špatná nálada, úzkosti až depresivní stavy.

A jak si serotonin přirozeně dopumpovat?

 • JÍDELNÍČEK – nálada se dá spravit pomocí správné světelné výživy. V tomto případě je dobré jíst potraviny bohaté na látku L-Tryptofan (tu si tělo samo vyrobit neumí – přijímáme ji tedy ze stravy). Tryptofan úzce souvisí s psychickou pohodou, protože obstarává správné fungování serotoninu, najdeš jej např. zde: luštěniny, ořechy, semínka, banány, goji, spirulina, zelená zelenina, hořká čokoláda. Důležité je doplnit také zdravé tuky – tedy např. avokádo nebo opět – ořechyI proto se vlašské ořechy podobají našemu mozku – zlepšují celkově jeho funkci, stejně jako mandle se podobají šišince, navíc obsahuje hořčík, který je k produkci serotoninu také velmi potřebný atd. Symbolika je všude kolem nás…
 • TŘEZALKA – třezalka je přírodní antidepresivum, můžeš si ji rituálně nasbírat, usušit a vařit svůj magický antidepkový čaj, vždy dej ale na svou intuici a individuální zdravotní stav.
 • ALKOFREE – možná už jsi to také zažila, popíjí se, je veselo, člověku je hej a druhý den se kromě fyzické kocoviny dostaví také „poopiční depka“, která se projevuje poklesem serotoninu (pokud na Tebe tedy něco neskočilo dírou v kabátě), který se „vyplýtval“ při konzumaci alkoholu. Zejména hypersenzitivní jedinci – empati jsou na toto velmi citliví. Dlouhodobá abstinence hladiny serotoninu stabilizuje (potvrzeno vlastní zkušeností :-)).
 • CUKRFREE – cukr způsobí rychlý vzestup, ale také následný hlubší propad a to nejen energie, ale i serotoninu…
 • SPÁNEK – dostatečný spánek udržuje správné hormonální funkce, tedy i produkci hormonů štěstí
 • SLUNCE – když vyjde sluníčko, šup ven natankovat vitamín D (a nebo jej vyvolat Tvou silnou energií, i když na obloze není. ;-)) Vitamín D lze též dobře dotankovat opět ze stravy – kdo jí maso, tak je bohatě obsažen v mořksých rybách, dále ale také v houbách a vejcích. V současné době se též přidává do prodávaných rostlinných mlék.
 • POHYB – ideálně procházka na čerstvém vzduchu či radostné zaběhání, jóga, cvičení, jakýkoli pohyb zlepšuje náladu!
 • MAZLENÍ SE ZVÍŘÁTKY – prokazatelně upravuje procesy v našem mozku, povzbuzuje produkci serotoninu, zvířátka navíc převibrují naši energii na vyšší.
 • MAZLENÍ a OBJÍMÁNÍ – příjemný fyzický kontakt zvyšuje vylučování serotoninu. A když se obejmou 2 Starseeds, nastane doslova serotoninový ohňostroj.
 • KOSMICKÁ ENERGIE – když Tě přepadne šedá nálada, ztiš se, popros o spojení s vesmírnou energií (Reiki/prána…), představ si svou hlavu a v ní Tvůj mozek a v něm spoustu závitů, zaměř se na svou korunní čakru a zlaté světlo, které do ní proniká jemným vláknem. Toto světlo zaplavuje celou Tvoji hlavu a proudí jednotlivými závity. S nádechem světlo přijímej, s výdechem jej posílej do jednotlivých částí Tvé hlavy. Vizualizuj si, jak je ve Tvém mozku dostatek nervových vzruchů, mezi Tvými neurony se přesýpají bílé zářivé krystalické částečky. Krásně plynou. 
  Každodenním vědomým příjmem životní síly do Tvého organismu se upravuje psychická i fyzická pohoda – a hormonální rovnováha a také IMUNITA! I proto je skvělé např. energetické (sebe)ošetření. Napojeni na tuto energii jsme nepřetržitě, jen ji občas brzdí ještě nánosy našich starých energií. Ale to vše se právě teď pomalu mění – v Nové Zemi a mění to také zasvěcení, které Tvé tělo příjmu kosmické energie zprůchodní.
 • DOPAMIN, OXYTOCIN, ENDORFIN – jsou dalšími hormony štěstí, jejichž doplněním navodíš dobrou náladu…A jak? Skrze světelnou výživu, hmotnou i nehmotnou… světelná strava, láska, úsměv, péče o sebe, uznání sebe sama, dotyky… zkrátka všechno to, co jsme v uplynulých týdnech společně prošly.

Korunní čakra

Sedmá čakra – korunní, je poslední ze 7 základních čaker a nachází se kousek nad temenem naší hlavy. Její barva je vesmírná, protože je naší spojkou se Zdrojem, takovým naším mostem mezi nebem a Zemí – jako jsme my sami. Spojuje nás s Vyššími Já, se Zdrojem, s Božstvím. Právě skrze tuto čakru přijímáme kosmickou energii – světlo a božskou lásku.

Tato čakra vyživuje mozkové žlázy, míšní kanál a roznáší životní sílu skrze meridiány do celého těla. Primárně je napojena na podvěsek mozkový (hypofýzu), sekundárně pak na šišinku (epifýzu) – třetí oko. Vertikálně prochází všemi ostatními čakrami až do našich kořenů.

Tato čakra je korunou – rozkvetlým květem, jehož nekonečně mnoho okvětních lístků nás spojuje s kosmickým vědomím. Je aktivní v dětství, kdy se energie usazuje v těle, proto jsou miminka zcela napojené a zářivé bytosti, mají “boží vědomí”. Poté se u většiny lidí uzavírá a otevře se, když jsme připraveni ji přijmout, mnohdy nějakou zátěžovou a zlomovou životní situací, kdy dochází k tzv. probuzení. Někdy se musí stát něco velkého, aby se nám konečně rozsvítilo… V současné době, kdy se za posledních 30 let inkarnuje velké množství hvězdných bytostí, se tato čakra u mnoha jedinců neuzavírá úplně ani v průběhu dospívání. Vzhledem k současnému evolučnímu procesu bude brzy úplně běžné mít své vědomé napojení plně aktivní od dětství po celý život, neboť přichází již výše zmiňovaný další vývojový stupeň člověka – bytost světelná. Začalo to u zcela pudového a instinktivního chování našich prapředků, kteří jednali z pozice čakry kořenové a pokračovalo to zcela přirozeným vzestupem, a protože se Vesmír stále vyvíjí, tento proces nikdy nekončí, je tedy zcela intuitivní, že nyní již budeme pokračovat v Nové éře životem s nasazenou korunou.

Tuto čakru posiluje barva vesmíru – fialová, ale také zlatá a bílá. Blahodárně na ni působí drahé kameny a minerály, zejména ametyst a kříšťál. Funkci této čakry podpoříš všemi tipy ze světelné výživy tohoto tématu. Ale i témat předchozích, protože péče o všechny předchozí čakry – tedy péče o sebe, svůj život a své světlo působí pozitivně i na čakru korunní, která jimi vertikálně prochází. Pokud chceš tedy pečovat o své kosmické propojení, všechny světelné úkoly, cvičení, trénink a tipy celého programu Ti v tom pomohou. Všechno to jsou způsoby, jak rozsvěcet své vnitřní světlo. Korunu si nasadíš taktéž MEDITACÍ, která se pomalu stane Tvým způsobem života. Jsi v sobě, postupně navyšuješ svoji energii a spatřuješ krásu ve všem i všech kolem sebe. Stáváš se světlem a láskou.

Pokud je tato čakra zablokovaná, vyskytují se u jedince poruchy učení a poruchy vnímání, různé neurózy, deprese, ztráta motivace žít a další psychické potíže, také epilepsie a velmi častá je nespavost. Pokud je korunní čakra naopak nadměrně aktivní a ostatní v harmonii nejsou, zejména pokud je v disbalanci kořenová čakra, jedinec si může opravdu odlétnout (a to i doslova). Protože když kořeny nejsou silné a hluboké, květinu s velkým rozevřeným květem vyvrátí i menší vítr…

Není „schizouš jako schizouš“ a přece mají oba dva to samé…

Nyní se upevňuje chápání toho, co vlastně znamenají psychické poruchy a jak moc je důležité pečovat o své kořeny, o své základní čakry úplně stejně jako o ty vyšší, pokud chceme žít v hamornii na všech rovinách naší bytosti. Prosvětlením části celku se prosětluje celek jako takový. A naopak.

A jak už to bývá, harmonizací korunní čakry, zároveň přímo ovlivňujeme čakry sousední, ale i všechny další, jak již bylo řečeno. Otevření této čakry je též předpokladem pro to, aby mohla nastat aktivace i dalších vyšších čaker, umístěných již mimo tělo. Dalo by se říci, že otevřením této čakry příběh teprve začíná. A nikdy nekončí. 

Ve chvíli, kdy si naplno uvědomíš své spojení s nekonečným VESMÍREM, Tvůj květ se rozevře a bude přijímat plnými doušky božskou energii. A Ty se staneš všeobjímající láskou plynoucí v proudu přítomného okamžiku. A už nikdy nic nebude jako dřív…

Korunní čakra se otevírá také v okamžiku zasvěcení, např. do Reiki nebo Shambally. Proto takové zasvěcení nepotká člověka, který není připravený – pokud se rozhoduje z duše a ne ega.

DŮLEŽITÉ: Korunní čakra se otevírá podle úžasného načasování, kdy bytost dostatečně dozrála a dokončila určitý stupeň svého vývoje. Stejně jako květ nerozkvete ihned poté, co semínko vykoukne ze země, ani lidská bytost se nestane osvícenou pár dnů na to, co se začala duchovně rozvíjet. Vše má svůj čas a přirozený vývoj. Proto nikdy netlač na pilu a nesnaž se otevírat vyšší čakry na sílu. Vše je pro Tebe připraveno v ten nejlepší možný moment.

Světelná výživa korunní čakry:

1
fialová, zlatá a bílá barva

Fialová kmitá na nejvyšší frekvenci ze všech barev spektra.

Fialková, levandulová, purpurová, lila, ametystová... všechny tyto odstíny podporují korunní čakru.

Fialová je barva ducha a kosmického vědomí. Působí antisepticky a zmírňuje bolest i napětí. Fialová je také ochranným štítem a odráží negativní vlivy. Její vlnky podporují duchovní rozvoj a propojení sama se sebou i celým Vesmírem.

Ale také královská zlatá - jako tomu u královny s korunou bývá a posvátná bílá jakou září každá víla.

2
vhodná strava

Korunní čakru můžeš podpořit fialovými potravinami, ale základní její výžovou je prána - životní/kosmická energie.

3
půstování

S tím souvisí téma půstování. Půst je pro tuto čakru dobrý, ovšem ne ledajaký. Mnichové držívají půst, ale tráví u toho dny v meditativním stavu. Pro aktivní ženu moderní doby nebo vytíženou matku od rodiny, která se pohybuje stále v této realitě, je to spíše krátkodobá forma očisty, detoxu nebo experimentu.

Vyživovat se dlouhodobě pránou jde pouze na určité rovině vědomí, ve velmi vysokých vibracích. Člověk kmitající na 3D rovině by při takovém pokusu po určité době zemřel.

4
Tryptofan

Se stravou souvisí také Tryptofan, který podporuje produkci serotoninu, což je "hormon korunní čakry" starající se o naši náladu. V tipech ANTIDEPKA k němu najdeš více.

5
vědomé napojení

Světelně tuto čakru vyživíš, když si budeš vědoma svého napojení na Zdroj.

6
obloha

Pobyt pod širým nebem a pohled na oblohu, třeba při červánkách, při bouřce nebo v zimě, kdy hraje fialovými tóny je pro korunní čakru velmi příjemný, stejně jako pohled do fialových barev Vesmíru.

7
muzikoterapie

Korunní čakře dělá dobře zvuk tibetských nebo křišťálových mís, hangdrum či poslech binaurálních rytmů. Úžasné je ale i naprsoté ticho. 🙂

8
aromaterapie

Pozitivně tuto čakru stimuluje také aromaterapie. Esenciální olejíček můžeš využít do aromalampiček, koupelí, v sauně nebo třeba k masáži.

9
dechová cvičení

Dechová cvičení jsou pro korunní čakru skvělá výživa. Můžeš pracovat s vdechováním světla, které naplňuje celou Tvou bytost. Uklidňovat se dechem, přecházet do meditace, ukotvovat ducha v těle.

10
vděčnost

Prociťování a projevování vděčnosti je znakem pochopení svého života a jeho principů v naprosté celistvosti. Když prožíváme upřímnou vděčnost, dáváme Vesmíru signál, že jsme připraveni na další stupeň posunu, k aktivaci korunní čakry.

11
afirmace

Tuto čakru velmi účinně posilníš vhodnými afirmacemi o svém propojení se Zdrojem/Vyšším vědomím/Vesmírem/Bohem nebo jakkoli to nazýváš.

12
kameny

Pro korunní čakru jsou dobré kameny: ametyst, labradorit, alexandrit, křištál.

13
meditace a rozjímání

Svou sedmou čakru velmi podpoříš meditací. A to aktivní i pasivní. Vhodná je také meditace sama se sebou, meditace v tichu. Rozjímání nad životem, Vesmírem a krásou okamžiku.

14
vizualizace

Svou korunní čakru podpoříš také vizualizací bílého a zlatého světla, které do Tebe proniká temenem hlavy a naplňuje celý Tvůj systém. Více ve světelném tréninku.

15
samota

Světelnou výživou sedmé čakry je samota. Když jsme v tichu a o samotě, můžeme se plně zaměřit do sebe a na své spojení se Zdrojem.

Stejně tak v bdobí otevírání korunní čakry začneš samotu intuitivně vyhledávat. V takovém období je opravdu dobré dopřát si klid, ticho a mír na duši a trávit čas sama se sebou.

16
pobyt ve tmě

Se samotou souvisí i pobyty ve tmě nebo pobyty v samotě. Tyto 3-50denní pobyty jsou velmi podporující pro duchovní rozvoj.

17
pouť

Tvé propojení vyživí také POUŤ, na kterou se vydáš sama. Např. putování s batůžkem, Stezka Českem, Svatojakubská cesta, výprava do hor… ale i každodenní relaxační putování lesem a přírodou.

18
pohyb

I zde je skvělá jóga a jakékoli další cvičení propojující tělo a ducha, třeba Pět Tibeťanů.

19
světelná sprcha

Vizualizace zářivého zlatého světla, které proudí do Tebe a celou Tě očišťuje a prozařuje, ideální je např. naše známá "světelná sprcha".

20
kosmické zákony

Vnímání, pochopení, přijímání a žití podle kosmických zákonů.

21
energetické léčení

Energetickým ošetřením pomocí Reiki nebo třeba Shambally se harmonizuje energetický systém člověka, tedy i čakry. A právě např. Reiki skvěle působí na jemnou harmonizaci korunní čakry.

22
zasvěcení

Zasvěcením do Reiki se otevře kanál pro příjem kosmické energie, tedy korunní čakra. Více najdeš v samostatné kapitolce Reiki.

Otázky k zamyšlení :

Svítím, tedy jsem!

Tipy tohoto tématu:

Kalendář událostí:

Pár slov o Reiki

Věda nás učí, že vše je z atomů a že atomy jsou tvořeny stále se pohybující energií. Na kvantové rovině je tedy všechno energie a všechno je propojeno. Tím v podstatě věda dokázala vše to, co nyní někteří lidé stále nepřijímají za možné, protože to dle oblíbených slov “není vědecky ověřeno”. Což je asi největší paradox současného světa. 😀 Proto se stále můžeme setkávat s názory, že Reiki přece neexistuje a nemůže fungovat. A přitom Reiki je právě ta vše prostupující životní energie.

Reiki nás propojuje se všemi bytostmi a celým Vesmírem, otevírá nám dveře k našemu pravému potenciálu. Jedná se o universální energii, která proudí ve všech a ve všem. Reiki není jen léčebná metoda, je to duchovní praxe, která se nabízí každému zasvěcenému. Ale jako u všeho zde platí, zasvěcení je otevření brány – jít už musí každý sám a bez příslušných kroků se potenciál zasvěcení nevyužije naplno. Teprve práce na sobě má své výsledky.

Pokud se ve svém životě rozhodneš pro zasvěcení do Reiki, zasvěcuješ svůj život překrásnému životnímu stylu.

Reiki nejen léčí, harmonizuje a povznáší celou naši bytost. Proměňuje celý náš život. Pomáhá nám uvidět správný směr a očistit se od zátěžových energií, které nás v životě brzdí v posunu. Shamballa dělá to samé, hodně zjednodušeně řečeno je to “dynamičtější, upgradovanější Reiki” a je připravena pro bytosti, které již vibrují na vyšší rovině.

Příklad: Reiki zasvěcení potká mnohdy člověka, který je ještě ukotven ve 3D realitě a pro Reiki se rozhodne třeba za účelem zlepšit svůj zdravotní stav a doplnit svépomocí klasickou západní medicínu alternativní metodou. V tu chvíli u něj s vysokou pravděpodobností Reiki spustí (zejména pokud s energií po zasvěcení pravidelně pracuje) duchovní probuzení.. :-))

Zasvěcení do Shambally oproti tomu nepotká “zavřeného” člověka. Píšu zavřeného ve smyslu zcela neprobuzeného, se zavřenou korunní čakrou, spícím potenciálem. Tato metoda je abstraktnější, intuitivnější, nestojí na jasných postupech a metodách jako Reiki a zatímco Reiki bylo skvělé v předchozích desetiletích, nyní se energie tolik proměnila a navýšila (od roku 2012, kdy odstartoval nástup Věku Vodnáře) že už “by nestačilo”. Pro bytosti, které se již duchovně probouzejí a poznávají dotyk vyšších dimenzí, je zde soustavně s Reiki Shamballa a za tímto účelem byla i vyvinuta. To ale neznamená, že je Reiki zbytečné – je zde stále miliardy bytostí, pro které je právě Reiki vhnodným začátkem pro dotyk vesmírné energie. Ať už jako pro léčitele nebo léčené. Pro mě bylo Reiki vstupenkou na kosmické nádraží a jízda příjemným osobákem, Shamballa pak zakusení vysokorychlostního Expressu.

Já osobně doporučuji ještě pro naše generace obojí zasvěcení, ideálně začít s Reiki a po dosažení druhého stupně navázat se Shamballou, zejména pro ty, kteří mají raději konkrétní návody a “uchopitelnější” práci. Zároveň jsou zde první dva stupně Shambally pro každého, koho si zavolá (protože to značí, že je bytost již dostatečně zralá pro příjem této vysokovibrační energie).

Program Svítím, tedy jsem! je vytvořen i za doprovodu obou těchto krásných energií a principů.

TIPY pro zasvěcení do Reiki:

Vyber si Mistra, který Ti intutivně sedí. Reiki zasvěcení by nemělo probíhat na dálku, ale osobně, kdy procházíš ve dvou dnech 4 fáze zasvěcení do 1.stupně. Druhý stupeň poté procházíš zhruba o půl roku až rok později, po zpracování energie a tréninku jejího využití. Takto se to dělá v tradiční Reiki škole, která přímou linií navazuje na zakladatele této metody – Mikao Usuie a jinou bych pro příjem Reiki ani nedoporučovala. Je to ale na svobodné volbě každé bytosti. Tradiční škola má 3 stupně a zasvěcení jsou předávána osobněMistr během zasvěcení zprůchodní Tvůj energetický systém příjmu universální energie, odblokuje prostor nad hlavou – nad korunní čakrou, aby jsi mohla využívat plný potenciál napojení na zdroj léčivé energie.

Pokud bys tápala a chtěla doporučit kvalitního Mistra, dám Ti kontakt na svou Mistrini, která je jedním z nejkrásnějších lidí, které mám tu čest v životě mít.

A co dovedlo k Reiki mě?

Řekla bych, že Vesmír a můj plán duše a domluva duší s mojí Mistriní. :-)Ale podobu to mělo následující: stal se mi za nevysvětlitelných okolností úraz – který mi mimo jiné ukázal, že můj dosavadní životní styl vedl k tomu, že zemřu, pokud ho nezměním. Toto bylo jasné varování. Úraz mi způsobil šílené komplikace ve všech oblastech mého života. Zranění stále bolelo. V tu dobu se mi vrátila do života kamarádka, jedna z mých průvodkyní, se kterou jsem nebyla pár let v kontaktu. Jí se pro změnu ukázal na 1 den v životě obdobně jeden její přítel…a to z toho důvodu, aby jí řekl o Reiki a dal jí kontakt na našeho budoucího Mistra. Tato kamarádka mi jednoho dne řekla: “Lucí, nechceš na tu bolest zkusit Reiki a jít se mnou na zasvěcení?” O Reiki jsem slýchala spoustu let, ale vždycky jsem si myslela, že to je “pro ty druhé”, že na něj “nejsem přece dost dobrá” a že “já přece nejsem žádná léčitelka”. :)) Nepoznáváš se v tom trošku? Ovšem v případě, že bude pro mě na zmírnění bolestí, mi to přišlo vlastně jako fajn nápad. A na zasvěcení jsem se po krátkém rozhovoru s Pochybníčkem zanedlouho s touto kamarádkou ocitla. Nakonec se ozval i můj přítel a záhadně pro něj zůstalo volné přesně jedno místo. Troufám si říct, že nebýt tohoto vesmírného počinu, naše cesty by se již dávno rozdělily. Reiki jsme začali praktikovat spolu pro sebe i ostatní a teď za jeho pomoci vyrábíme i světelné amulety.

Reiki se pro mě stalo více, než “jen” léčením na bolest, ale ta bolest – to zranění mě k němu mělo dovést. Reiki změnilo celý můj život, začala jsem ho využívat pro všechno, pozorovala jsem, jak božsky funguje na různé zdravotní problémy nebo jak skrze něj dokážu harmonizovat sebe i ostatní. A nejen harmonizovat, ale dokonce aktivovat, to by byl ale delší příběh… Začala jsem léčit nejen lidi, ale i zvířátka a ty to milují. Také pracuji s květinami, dávám Reiki stromům, lesům, hlíně, vodě, jídlu nebo třeba činnostem… až mě postupně tato univerzální kosmická energie celou prostoupila. Ve své praxi mám úžasné výsledky, ten nejnovější je, že jsem mamince ošetřovala čerstvě zlomenou ruku, se kterou tři dny nebyla na chirurgii (protože “mně přece nic není”) a po třech dnech ji na pohotovosti řekli, že se stal zázrak, jako by jí někdo ty kosti srovnal a nemusí na operaci. Vše se zaléčilo dvakrát rychleji, než obvykle, a zlomenina čistě srostla. Samozřejmě je to zásluha mé maminky, která si léčení dovolila a její víra byla silná. A také andělů, kteří o ni láskyplně pečovali. Já jsem byla kanál, kterým tato energie mohla projít. To jen taková inspirace z každodenního života, pokud Reiki zvažuješ vpustit do svého příběhu.

Channeling je komunikace

Celý život jsem využívala své napojení na Zdroj. A o tom je přesně toto téma – o našem napojení na Vesmír… Jako je počítač spojen drátem se zásuvkou, i my z tohoto zdroje čerpáme energii. A jako je počítač spojen s neviditelným internetem, i my jsme spojeni s takovým Vesmírným internetem, odkud můžeme stahovat informace. To napojení máme celý život, jen může být dočasně vypnuté, jako když se počítač uspí a jede jen jako stroj beze smyslu. A proto když své napojení obnovíme – aktualizujeme, je to jakoby se najednou rozsvítila obrazovka s nápisem „Spojení navázáno“. A nyní můžeš stahovat informace, prohlížet si, na co pomyslíš, odesílat a přijímat zprávy, čerpat kosmickou energii a zářit jako žárovka. Tvůj systém byl aktualizován a Tvůj korunní kabel Tě napojil na Vesmírný internet.

Jak píšu v přechozích řádcích v kapitole o Reiki – byla jsem kanálem pro příjem Reiki a jeho následné poslání další bytosti. A i to je vlastně channeling. Channel znamená kanál. Komunikační kanál, skrze který informace – energie doputuje od odesílatele k příjemci. Pamatuješ na komunikační schéma, které jsem popisovala v tématu Já jsem pravda? Tak přesně tak to funguje.

Na jedné straně je odesílatel/vysílač, který zakóduje informace (do jazyka), na druhé straně je příjemce, který je dekóduje (do myšlenky, obrazu v hlavě). To vše probíhá skrze kanál – jímž je MÉDIUM. V tomto případě verbální komunikace je médium řeč.

PŘÍKLAD

Pojďme si uvést příklad. Potřebuješ se domluvit s někým, kdo mluví cizí řečí, třeba španělsky – najmeš si tedy tlumočníka. Tlumočník se stává Tvým prostředníkem, jak se s druhou stranou dorozumět. Cizinec mluví a tlumočník dekóduje informaci a zakóduje do Tvé mateřské řeči, Ty jsi příjemcem, cizinec je odesílatelem a tlumočník je zde médium. Podobně funguje “tlumočení” v případě média, který zprostředkovává komunikaci mezi dvěma světy. Např. mezi duší zemřelého a živým člověkem. Je tedy kanálem pro dorozumění se dvou stran – channelmédium. Je to tedy člověk, který přenáší zprávy mezi rozdílnými oblastmi komunikace. Také jsme si říkali, že pokud se oblast komunikace vysílače a přijímače nepřekrývá, není komunikace možná. Takto by to bylo u našeho příkladu s člověkem, který neumí španělsky a španělem. V tomto případě je tlumočník – médium na místě. Ale stejně jako by tato osoba měla možnost se naučit španělsky a komunikaci si umožnit sama, i Ty máš možnost takto komunikovat sama a sama “se stát” médiem, kterým vlastně už jsi, jen si to třeba neuvědomuješ a hledáš cesty venku. A co je lepší? Platit si pokaždé za někoho, kdo Ti to porozumění a informace zprostředkuje nebo rozvinout své vlastní schopnosti a umožnit si to nehledě na nikoho dalšího vždy a všude?

CHANNELING JE KOMUNIKACE

A proč na toto nepotřebuješ kurz? Protože channeling je komunikace. A komunikace je nám přirozená. Na každé úrovni vědomí je pro nás otevřené jiné spektrum komunikace a možností. Jak rosteš, tak se rozšiřuje. Jako obrácená pyramida. Jako čakrální systém. Nejprve je to komunikace na Zemi a postupně i ve Vesmíru. A nyní se Vesmíru dotýkáme.

Pokud Tě to v životě potkat má a v tomto životě tuto schopnost zaktivovat/používat máš (pro dobro své a třeba i ostatních), tak se Ti to otevře automaticky, tím že se intuitivně posuneš na takovou úroveň vědomí, ve které je to přirozené (můžeš si to představit jako HRU, kde se Ti v každém dalším levelu otevírají další schopnosti.) A Ty skrze trénink budeš tuto schopnost rozvíjet. Stejně jako skrze trénink rozvíjíš např. léčení s Reiki nebo Shamballou. Kam to vede? V evoluci lidstva bude jednou channeling přirozenou schopností všech bytostí, stejně jako to, že teď všichni umíme používat internet a stahovat potřebné informace.

V tomto programu procházíš dost aktivačním obdobím. Neučím vás konkrétní metody, postupy a odborné návody. Od toho je spousta jiných kurzů. Učím vás nebo spíše lépe řečeno inspiruji vás k tomu, abyste byly vy každá do jedné tou nejlepší učitelkou sama sobě. Mnohá cvičení ve světelných úkolech stojí na principech, které se v jiných kurzech nazývají odbornými názvy. Ale to je škola starého věku, 3D světa. Tady jsme ve Věku Vodnáře, kde zelenou dostává intuice a ne rozumové uchopování jevů a věcí. Jsem toho názoru, že je lepší růst jako osobnost a probouzet aktivní tvůrčí sílu v sobě, než-li být pasivní a vyhledávat řešení a odpovědi jinde. A v tom Tě chci podpořit.

Jelikož jsi v tomto programu, jsi již na takové úrovni vědomí, že už žádné tradiční kurzy nepotřebuješ. AHA! Možná se teď hodně bouří pan Pochybníček, nedivím se mu. 🙂 Znamená to totiž, že si uvědomuješ stále více svého tvůrčího potenciálu a vědomě se rozhoduješ nehledat řešení venku, ale v sobě, stejně jako nebýt obětí života a jeho okolností, ale tvořit ho sama. Což je obrovská svoboda. A svoboda s sebou nese také zodpovědnost, ať to zní jakkoli bláznivě. A ta s sebou nese změny. A Pochybníček nerad mění, on rád stagnaci a komfortní zóny.

Být čistým kanálem znamená nezasahovat do toho procesu nijak a nechat pouze energii/informaci protékat. V našem příkladě nezabarvovat z pozice tlumočníka svým vlastním názorem a podobně. Kanál, kterým informace prochází, může být zdrojem šumu. A to v případě, že do toho kanál vloží např.rozum a snahu sdělení/informaci/energii nějak modifikovat. Toto je důležité si uvědomit i pro léčení, ať už s Reiki nebo Shamballou. My nic neupravujeme, my necháváme energii protékat, nezasahujeme do léčení svým egem nebo odhadem, co by bylo asi dobré. Zkrátka to necháme plynout skrze nás. A stejně tak to funguje u “channelování zpráv” z Vesmíru/ od Andělů / od duše. Pokud necháme energii proudit, proteče skrze nás informace zcela přirozeně, jako efektivním překladačem. Pokud zapojíme ego, vzniká šum. Čím více se ego rozpouští v duši, tím více je pro nás být kanálem přirozené.

A proto: Channeling není nic odděleného od Tebe. Rozum hledá logickou cestu, tak si to představuje možná jako něco, co zapneš na čudlík a následně vypneš jako kohoutek s vodou. Tak by to u někoho mohlo být. Ale pro vysokovibrační bytosti, které mají aktivní korunní čakru, je channeling přirozenou součástí života. Zkrátka mluvíš, cítíš, jak to Tebou protéká a nemusíš se ani nijak snažit, vymýšlet, co povíš, co se hodí nebo nehodí. Prostě to jede skrze Tebe. Ty jsi ten kanál. A takto to může být nejen s mluvením, ale i se psaním. Mnohdy si všimneš, že se sdělení má tendenci dokonce rýmovat, oalá najednou přijímáš andělské vzkazy.

Proto vlastně nepotřebuješ žádný kurz channelingu, bylo by to jako umět mluvit, protože ses to přirozeně naučila, díky tomu, že jsi lidská bytost, která má mozek uzpůsobený “jazykovými šablonami” tomu, naučit se jazyk, ale pak jít do školy mluvení, kde by ses to učila odborně a systematicky krok po kroku znovu. Byl by to vlastně krok zpátky. Tento příklad Ti možná pomůže uchopit více záležitostí, darů a schopností Tvého života. Možná máš občas očekávání a představu konstruovanou rozumem, jak by daná schopnost/činnost měla probíhat nebo co je “správně”. To jsou naučené programy ze společnosti, od rodičů nebo ze školy, kde existovalo jediné správné, v učebnici předložené řešení, které chtěla paní učitelka slyšet. Ale takto to nefunguje. Všimla jsem si tohoto programu u 90% Světýlek, se kterými pracuji, které mají stejnou obavu i ze mě – že jsem paní učitelka, která něco konkrétního očekává. Ale víš, co Ti povím, jediné, co očekávám je, že si dovolíš být sama sebou. 🙂 Proto se neboj otevřít ani channelingu, který dost možná již provozuješ (pár z vás už na velmi pokročilé úrovni :)) zcela automaticky a přirozeně.

Ve světelných úkolech najdeš trénink, jak si to ozkoušet. 🙂

Nelze žít svobodně a nevzít za svůj život a všechny situace v něm odpovědnost. Jsi to Ty, kdo určuje směr. Jsi to Ty, kdo dělá rozhodnutí. Jsi to Ty, kdo má neomezené možnosti! Tak proč tuto úžasnou možnost nevyužít naplno a dávat ji do rukou někomu jinému, kdo ji může zabarvit šumem? Chceš svobodu? Chceš být tvůrkyní své reality? Pokud v Tobě zní ANO, je na čase si uvědomit, že v sobě nosíš celý Vesmír! To TY jsi ten kanál. Tvůj život je ta meditace. To Ty jsi to SVĚTLO!

Mandala

Mandala má tvar kruhu a vyjadřuje ducha, symbolizuje naše já a povahu vnitřího světa, protože v ní můžeme najít náhled do našeho podvědomí…v podobě nesčetně tvarů a barev. Carl Gustav Jung považoval mandaly za úžasný nástroj, který ukazuje mnoho o našem podvědomí a s ním spojených jevů. Zároveň může být mandala použita jako meditační pomůcka a vstupenka do nových říší.

Ve světelných úkolech najdeš jedno cvičení k mandale.

 

Mandala Štěstí

“Štěstí nosí každý z nás v sobě. Stačí ho jen probudit k životu a radovat se za každé nové ráno. Mandala Štěstí roznítí plamínek uvnitř Vás a zalije Vaše tělo příjemným teplem. Nechejte rozzářit své nitro do všech stran, ať Vaše duše jako květina rozkvétá a štěstí z Vás září do světa.”

Naše světelné amulety se symboly a mandalami si můžeš prohlédnout tady:

Slunce v duši

 “Mít Slunce v duši každému sluší. Slunce je středem sluneční soustavy, stejně tak můžeme ve svém vlastním středu – nitru nechat rozhořet životadárné světlo, které prozáří celé naše tělo. Tento šperk dodává energii, rozjasňuje mysl a podporuje pozitivní myšlení. Nechejte ve svém nitru rozzářit Slunce.” 

Kosmické vědomí

Kosmos je neomezený prostor, ve kterém je možné cokoli. A každý z nás je jeho součástí i Tvůrcem. Tento šperk podněcuje představivost, probouzí kreativní potenciál a otevírá brány širšího vnímání, čímž napomáhá k uvědomění si hlubší podstaty svého Bytí. Staňte se neomezenými a plujte Vesmírem. Nalaďte se na kosmické vědomí.”

Shamballa

Shamballa je léčebná metoda fialkového Věku Vodnáře. Je rozšířením Reiki a působí ve vyšších vibracích. Shamballa je klíčem k duchovnímu vzestupu, spirituálnímu probuzení a dalšímu růstu. Je to léčení, které pro nás bylo připraveno již v Atlantidě pro evoluční vzestup lidského vědomí i planety Země.

Více o Shamballe najdeš v popisu a videu v tématu “Já jsem Láska”

Pro koho je vhodné zasvěcení do Shambally?

Pro každého, koho si Shamballa zavolá svým paprskem lásky. 🙂

Pro koho je léčení Shamballou určeno?

Pro každého, kdo to cítí. Shamballa vždy léčí tak, aby vše probíhalo v lásce a s božím požehnáním.

 

BONUS:

Pokud jsi získala při vstupu do programu bonusy, máš u mě jedno dálkové ošetření Shamballou zdarma.

Pokud tento bonus nemáš, můžeš si jej u mě doobjednat (přes mail nebo zprávu) a léčení naplánujeme.

Sahasrára

Na konci duhy, ve vzdušných zámcích, rozkvétá lotosový květ. Má nekonečně mnoho okvětních lístků. Okvětní lístky vibrují kosmickou fialovou energií a vyzařují posvátné bílé světlo. Uprostřed květu je Zdroj všeho života i krásy a přesně tam sídlí Sahasrára.

Sahasrára sedí v meditační pozici a nechává do sebe proudit léčivou životní energii. Tu pak pouhým záměrem posílá do místa, kde sídlí duch, také do centra komunikace, naplňuje jím království nebeské a pohání jím i sílu vnitřního Slunce. Tato energie proniká do Chrámu Bohyně a proudí až do posvátné hory samotné Země. Naplňuje vše, co je a to vše zároveň obklopuje.

Když má Sahasrára chuť, tak tančí intuitivním tancem, který rozechvívá celý květ ve vibrující krásu. Okvětní lístky lotosu vyzařují svou božskou esenci do všeho kolem sebe. Tato zdrojová energie se line do krajiny jako magická vůně Vesmíru. Každý, kdo k ní přičichne je přitahován blíž a blíž, jako dítě toužící po voňavé náruči své maminky.

Sahasrára také ráda zdvihá ruce k nebesům a otevírá se příjmu Vyšší pravdy. Prostupuje ji kosmické vědomí. Její potenciál je nekonečný, její energie je nevyčerpatelná, protože je ve stálém spojení se všeobjímající silou, která jí napojuje na neomezený Zdroj.

Když se květ Sahasráry rozevře, vše se stává možným.

V každé buňce svého těla si uvědomuje život. A září do nekonečna a ještě dál.

Sahasrára Ti nic neříká, jen na Tebe láskyplně hledí a pozoruje Tvoji krásu. Dívá se do Tebe a vysílá Ti proud informací, poznání a vědění energetickým paprskem. Zda toto poznání přijmeš už je jen na Tobě.

Ona je tu pro Tebe. Levituje v přítomném okamžiku Bytí a svítí.

Svítí, tedy je a proto existuje. 

Užívám si doteky Vesmíru a přijímám proud informací, stávám se zářící inspirací. Otevírám se nekonečnému Zdroji poznání, vědění a Bytí. A jako překrásná květina obohacuji svou existencí sebe, ostatní i celou Zem. Žiju, tedy svítím. Svítím, tedy jsem!

Hra Hojnosti

Hra Hojnosti, která začala na Novoluní, 30.5.2022,v tomto týdnu stále trvá a končí 10.den – 8.6.2022.

Pro navigaci v programu klikni na menu v horní liště.

Výběr z FB stránek