Světelná Akademie®

Menu

Svítím, tedy jsem!

Výběr z FB stránek

Já jsem láska!

Nalazuji se na rytmus svého srdce

Tvá květinka vlivem Tvého zářivého vnitřího Slunce roste, sílí a krásně se zelená a proto se v tomto tématu hlásí o slovo zelená – barva klidu, barva přírody, léčivé síly a také srdeční čakry. A společně s ní přebírá slovo ta nejmocnější čarodějka ve Vesmíru – univerzální kosmická síla jménem LÁSKA.

V přechozích týdnech jsme hodně vyživovali naše tělo, nyní budeme vyživovat také ve velké míře především naše srdce, protože srdíčko je zdrojem a hybnou silou naší životadárné esence. Zaměříme se na SEBE SAMÉ, ale i na DRUHÉ, protože všichni jsme JEDNÍM. Budeme si věnovat lásku, budeme se ladit na melodii svého srdce a zároveň budeme posílat paprsek lásky všem, se kterými se potkáme.

Volím lásku
a láskou
se stávám.

Jako malé holčičky jsme měly oči i srdce dokořán. Jak jsme ale dospívaly a stávaly se součástí systému a pozemských zkušeností, čelily zkouškám a zažily ublížení a křivdu, svá srdíčka jsme více či méně pozavíraly, stejně jako ty oči. Postavily jsme si kolem něj hradbu, daly ho do brnění nebo schovaly do mrazáku. Usnuly jsme jako Šípkové Růženky. A pak přišel princ (který mohl mít mnoho podob), aby nás probudil a opět v nás aktivoval proud lásky a rozpomínání, otevřel nám oči a naše srdce opět rozehřál.

V období Tvé transformace se chce Tvé srdce zase otevřít. Chce shodit brnění. Chce nechat spadnout hradbu, kterou si kolem sebe postavilo. Chce ven z ledničky, kam si ho možná někdy schovala, aby Ti už nikdo neublížil. Chce se rozehřát. Chce se slunit a zároveň zářit. Tolik touží se naplno projevovat a obohacovat svou láskou celý svět. Proto Tě volá o pozornost, chce, abys zbořila i ty poslední zbytky hradeb. Abys sundala všechna brnění a ze strachu vytvořené ochrany. Protože jedině tak budeš opravdová, jedině tak můžeš naplno zářit. Tvé srdce se chce dotýkat ostatních srdcí a zažívat propojenost. Chce skrze Tebe promlouvat, chce Ti radit, vést Tě, navigovat, chce nechat zaznít svůj hlas. 

Chce, abys naplno pochopila, že láska není nic, co si musíš zasloužit nebo co můžeš ztratit. Láska je v Tobě a nikdy nezmizí. Tvé srdce chce, aby sis uvědomila, že láska není ani vlastnění, ani lpění, ale mír a přijímání. A také Ti chce říct, že je chráněné, že se nemusíš bát. Má ochranu v podobě toho, že se máš ráda. Jeho světelný kabátek můžeš krásně posilovat láskou k sobě samé a ke všemu, co Tě obklopuje. Tím, že uvidíš krásu ve všem kolem Tebe, ale především v sobě. Nemusíš se bát, strach už není to, co jsi ochotna prožívat. Stáváš se součástí nové reality. A v té je bezpečné mít srdce dokořán. Bezpodmínečně DÁVAT i PŘIJÍMAT lásku.

Když své srdce zavíráme nebo neposloucháme jeho hlas, opět se to odráží na našem těle, které je přímým obrazem světelného kabátu, který takovým jednáním veeelmi slábne. Když zavíráme své srdce v bolesti, když ho nenecháme zářit, když si kolem něj stavíme hradbu, když jsme vystrašené a ublížené, když lpíme, když chceme vlastnit nebo když se vzdáváme a necháváme se strhnout vlnou smutku a osamění, rolí oběti, chudinky, upadáme v sebelítost a zažíváme vinu, pak se může stát, že pociťujeme velký tlak, který může vyústit až v řadu nemocí týkajících se srdce, krve nebo dýchací soustavy. Cítíme kámen na srdci, je nám těžko u srdce, cítíme rýhy, které se vrývají, zažíváme srdceryvné prožitky, které se projevují skrze hrudník. Vyloženě cítíme bolest duše a že nás něco dusí. Tuto bolest cítíme, i když se proměňujeme a probouzíme, je to odlupování slupek, je to právě to boření hradeb a otevírání srdce, transformace někdy může bolet, ale je krásná a přináší osvobození a návrat k té nejryzejší podstatě v nás, jíž je právě láska. Všeobjímající a bezpodmínečná. Jako universální kosmická energie tvoření.

1.

Jsem bytost plná lásky.

II.

Lásku bezpodmínečné dávám i přijímám.

III.

Otevírám své srdce proudu všeobjímající lásky.

IV.

Láska vítězí!

Promluv si se svým srdcem, zeptej se ho, co chce. Nech tyto dva týdny zaznít hlas svého srdce. Neumlčuj ho. Jednej podle toho, co CÍTÍŠ, ne podle toho, co MYSLÍŠ. Pusť staré vzorce a dej svému srdci i životu ZELENOU. A já Ti garantuji, že ono Ti nikdy neporadí nic, co by bylo proti plánu Tvé duše. Byť rozumu se to zdá na hlavu padlé. Ano, nech hlavu padnout a následuj hlas svého srdce.

 

Tentokrát je to hodně o otevírání, dávání, ale opět také o velikém přijímání – sebe sama a lásky, které se Ti dostává.

A stejně jako v předchozích týdnech, i nyní vnímej všemi svými smysly, kam Tě Tvé srdce vede. Toto téma bylo, je a bude součástí Tvého života už navždy a maximálně Tě podoří ve Tvém osobním vzestupu. Uvědom si, že TY jsi LÁSKA!

PS: Vše, co ještě nebylo na citové úrovni dočištěno, odpuštěno a dořešeno, se nyní bude hlásit o slovo. Představ si, že Tvé sdrce vibruje na určité frekvenci. Když se dostaví frekvence vyšší, je to jako blesk, jako zásah světla, které otřese celým systémem a posvítí na usazeniny, které je nutné zpracovat a vyčistit (já vím, že už si připadáš jako uklízečka, ale jsme v tom všechny spolu :-)). Není to nic zlého. Je to přirozený proces. Nejrychlejší cestou, jak se usazenin zbavit a vibraci přijmout a ustálit, je jejich transformace ve světlo, což můžeš udělat například odpuštěním. 

Tímto vším rosteš vzhůru a Tvá zelená rostlinka přirozeně sílí. Stále více se nalazuješ na rytmus Vesmíru a posouváš se na další level Tvého potenciálu! A když přijde překážka – je to jen zkouška a ta je tu pro Tebe, na to nezapomínej.

Promluv si se sebou, se svým srdíčkem, naslouchej jeho hlasu a nech se vést, čím více spolu budete komunikovat, tím více se otevřeš proudu všeobjímající lásky sama k sobě i všem ostatním.

Právě láska a soucit je projevením vyšších dimenzí. Zatímco ve 3D realitě fungujeme z pozice ega a jako jedinou neměnnou pravdu vnímáme tělesnost a hlas rozumu . V rovině páté dimenze, kam směřujeme, jednáme z pozice všeobjímající lásky, ve které se ego rozpouští, a zažíváme opravdu nový rozměr bytí, kdy následujeme hlas srdce. Ocitáme se v multidimenzionálním světě světla a lásky, jejímž centrem je chrám našeho srdce. A v tom srdci se otevírá brána. Kam ta brána vede, se dozvíš v dalších fázích cesty květiny.

Světelná výživa srdce

Naše srdíčko můžeme rozzářit mnoha způsoby. Nejjednoduší a nejpřirozenější způsob, jak jej vyživit, je LÁSKA. Její dávání i přijímání. Otevři své srdce všudypřítomné lásce a nech ji Tebou proudit. A zároveň svým paprskem lásky pohlaď ostatní.

Obzvláště účinná je výživa s názvem ODPUŠTĚNÍ – a to ostatním i sobě.

Další světelnou výživou je PŘÍRODA. Přítomnost přírody, zelené barvy a přírodních bytostí Tvé srdíčko zharmonizují.

RADOST je jako elixír, který Tě vyživí a rozzáří Tvé srdce do všech stran. Raduj se, raduj se ze života, raduj se, protože jsi!

Dalším světelnou výživou srdce je SESTERSTVÍ, BRATRSTVÍ a PROPOJENOST. Buď s lidmi, které miluješ. Sdílej svůj čas s lidmi, se kterými zažíváš pocit jednoty. Buď se svým kmenem a dělej, co Tě naplňuje a u čeho Tvé srdce plesá.

DOTEK – dotýkej se svého srdce a stejně tak se dotýkej srdce ostatních a dovol i jim, ať se dotknou toho Tvého. Zažívej esenci PROPOJENÍ. Propojení srdcí.

SEBEPŘIJETÍ – staň se láskou.

Jo a ta úplně nejlepší? Miluj se a miluj svůj život!

Čakra srdeční

Srdeční čakra je středem lidského energetického systému: základních 7 čaker. V této čakře se potkává náš vesmírný potenciál s pozemským životem, aby utvořily jednotu. Nejlépe vysvětluje tuto čakru symbol Ježíše. Jeho srdce je umístěno ve středu kříže, tedy tam, kde se prostor stýká s časem, jako symbol ukotvení ducha v pozemské realitě. Kříž míří vertikálně i horizontálně do nekonečna (jedna linie symbolizuje čas a druhá prostor) a připomíná nám, že právě „přibytost“ na kříži je naším pobytem tady na Zemi – ukotvením v časoprostoru, kde nás drží právě SRDCE. Jeho tlukot je důkazem života a skrze něj tluče Matka Země. Hřebíky ve dlaních jsou umístěny přesně v místech dlaňových čaker, které jsou prodloužením čakry srdeční a vychází tudy naše kosmická energie (skrze tyto body léčíme např. kontaktním ošetřením Reiki apod.) Ruce jsou tedy proudloužením srdce, prodloužením čakry srdeční a dlaně jejím vyústěním.

Skrze aktivní srdeční čakru se v nás aktivuje zároveň léčivá síla. Můžeme si představit, že tak, jako srdce roznáší krev – životadárnou esenci po celém těle, tak stejně tak skrze něj pulzuje naše životní energie, jíž je ta nejmocnější síla ve Vesmíru, univerzální, kosmická energie – LÁSKA. Ano, přesně ta energie, kterou se léčí, když na sebe (nebo někoho) své ruce přikládáme. Zatímco krev vyživuje naše tělo, láska vyživuje našeho ducha. Láska je zároveň tou nejpřirozenější esencí – tedy LÁSKYPLNOST je naší přirozeností. Není to nenávist, hněv, ani závist, je to láska, ke které se nyní všichni navracíme. Když vibrujeme na frekvenci lásky, tak svítíme. A když svítíme, tak jsme. Jsme to MY, ne nálepka, ale JÁ jako součást celého Vesmíru – a přesně zde mohu plně projevit to, co jsem si zvědomila v čakře třetí – vlastní identitu a to, co projevím v čakře páté – svou vnitřní pravdu.

Srdeční čakra je uprostřed, je to centrum života i energetického systému. Vyvažuje všechny ostatní a aby byla v rovnováze, je nutné dát do rovnováhy i dávání a přijímání, které zároveň symbolizují naše ruce – jedna dává, druhá přijímá. Vesmír nemá rád nerovnováhu, proto dávejme lásku, ale i ji přijímejme. Přijímejme lásku, ale nezapomínejme ji ve stejné míře dávat. Protože to tak CÍTÍME, ne protože to tak MYSLÍME. Srdce nemyslí, srdce cítí a proto je naším nejvěrnějším hlasem.

Srdeční čakra je vysílačem a přijímačem různých energií vědomí. Je to v podstatě naše centrum, kudy vysíláme i přijímáme signály Matky Země (i jiné, galaktické). Naše vědomí se může ladit skrze srdeční čakru na různé frekvence, jako rádio. Důležité je najít melodii svého srdce.

Když se v nás plně aktivuje naše kosmická síla, tedy energie lásky, otevírají se vyšší čakry, tedy od srdeční výš. To se v současné době děje zhruba mezi 20.-30. rokem věku, ale stále se to urychluje, jako evoluce sama. Člověk s plně otevřenou a funkční srdeční čakrou vidí ve všem a všech čistou lásku. Mizí soud a přichází přijetí a odpuštění. Rozpouští se odpor a hněv a vše nahrazuje soucit. A právě SOUCIT je vstupní branou k plné aktivaci dalších čaker. Proto jsou lidé kmitající na vyšších frekvencích EMPATI, hypersenzitivní jedinci, kteří již zažívají dotyk všeobjímající, bezpodmínečné lásky ke všem a všemu.

A jak už to bývá, posilováním a harmonizací (ale stejně tak oslabováním v podobě uzavírání svého srdce nebo ignorování jeho hlasu) srdeční čakry zároveň přímo ovlivňujeme čakry sousední, tedy čakru solar plexu a krční, která je centrem naší komunikace a skrze niž vyjadřujeme pravdu svého srdce a budeme se jí zabývat v tématu příštím. Samozřejmě prosvětlujeme i všechny ostatní a zde více, než kdykoli jindy. Ze středu světlo tryská nahoru i dolů.

Nyní se upevňuje chápání toho, že otevřením srdeční čakry zároveň otevíráme bránu do království nebeského a čaker vyšších, které právě srdce uvádí v pohyb. Nelze rozvíjet další čakry a dosahovat nebeských výšin, pokud si nepořešíme čakru srdeční. Tato čakra je centrum všeho, dolů i nahoru, je to rovnováha celého našeho systému. Aneb vše, co ve spiritualitě, osobním rozvoji a navracení se k sobě samé děláme, musíme dělat od srdce, jinak to nebude fungovat a systém se dříve či později zbortí nebo dostaneme takzvaně „za vyučenou“. Prožívejme tento proces celým svým srdcem a dělejme to, co CÍTÍME, že máme dělat, ne, to, co MYSLÍME, že máme dělat. Jednoduše řečeno: Následujme své srdce!

Ve chvíli, kdy toto plně přijmeš, odpustíš sobě i ostatním a naprosto se zamiluješ do sebe a svého života, Tvá srdeční čakra se začne točit jako spirálka a rozhýbe vše kolem Tebe v proudu všeobjímající lásky.

Mnohdy v našem životě potkáme osobu, která v nás právě tento proud lásky aktivuje. Může se jednat o pouhé jedno setkání, prostě to cítíte. Tyto bytosti nazývám aktivátory. Je to jako by u sebe nosili klíček k srdíčku a setkáním energetického pole s další bytostí otevřeli jeho srdce.

Nalazení se na tento proud všeobjímající lásky je zpravidla spouštěčem spirituálního probuzení či vzestupem do páté dimenze.

Najednou vnímám, že nejsem oddělena od lásky, ani od ostatních. Uvědomuji si, že vše je CELEK a JEDNOTA. Že jsme síť. Síť světla. Mizí duální pojetí já vs. oni, které bylo typické pro 3D realitu a ještě se projevovalo ve Věku Ryb a nastává propojení. Já jsem TY. A TY jsi JÁ. Všichni jsem jedno, jednota. Mizí pojetí lásky ve významu partnerství muž a žena a přichází vědomí toho, že láska je mezi všemi bytostmi. Proud lásky začíná tryskat ke všem a ke všemu. Stírá se vymezená heterosexualita, pociťujeme lásku i vesmírnou přitažlivost ke všem pohlavím.

Je to láska Věku Vodnáře, svobodná, bezedná, plynoucí – která vnáší do srdce uvědomění, že láska není nic, co buď mám a nebo nemám, co buď žiju nebo nežiju, ale že JÁ JSEM LÁSKA!

A jak srdeční čakru posilovat a plně aktivovat? Balzámem je pro ni zelená barva a příroda, pobyt mezi stromy, pohyb na čerstvém vzduchu, konzumace zelené potravy, zeleniny a pohyb, úžasné je kardio cvičení, jóga a tanec. A samozřejmě, jako u všech čaker – vhodné afirmace, mantry či meditace. Ale tou největší výživou je LÁSKA. Soucit, přijetí a odpuštění. Můžeme absolvovat desítky meditací na otevření srdeční čakry, ale pokud je v nás uložena zloba a vina, nosíme si je jako břemeno, jako vlastní kříž, a ta čakra se prostě neotevře ve svůj plný potenciál! A to tíží nás samé. Proto dokud plně NEODPUSTÍME a nepřijmeme všechny osoby i události našeho života, tato čakra nemůže využívat svůj plný potenciál a nebude plně funkční. A to platí zejména o ODPUŠTĚNÍ SOBĚ SAMÉ. A s tím přímo souvisí SEBELÁSKA. Miluj se a miluj svůj život. Přijmi se a stejně tak přijmi vše, co se ve Tvém životě odehrálo či odehrává – proč se říká „odehrávat“? Protože je to opravdu „jen“ HRA, ve které si vzájemně hrajeme role, jak herci na divadle. A tam se přece také nezlobíme na hlavní postavy. Se stejnou lehkostí přijmi i život a užívej si ho, jako když jdeš do divadla a pak bude snazší vše přijmout a odpustit, protože více uvidíš za oponu. Tenhle scénář jsi napsala Ty sama. A Ty jsi jediná, kdo za něj nese zodpovědnost.

Světelná výživa srdeční čakry:

1
zelená

Zelená se nachází uprostřed barevného spektra, vyvažuje a propojuje energii teplých červených a chladných modrých odstínů. Je to barva přírody, klidu, harmonie a léčení.

Správné funkci této čakry napomáhá zelená barva. Můžeš se jí obklopovat, nosit jí na sobě, pořídit si zelené doplňky, svíčku a také hodně chodit do zelené přírody, pozorovat jarní trávu, mladé obilí, rostliny, les.

2
zelené potraviny

Zelené potraviny jsou nezbytné pro naše zdraví. Stejně jako je zelená čakra ve středu energetické soustavy, i zelená barva pomáhá našemu tělu nastolit rovnováhu, a to platí i pro zelené potraviny. Pro výživu srdce i celé bytosti jsou zelené potraviny zázračným elixírem. Zelenina, bylinky, saláty, řasy, klíčky, avokáda, kiwi, jablka, zelený ječmen, zelený čaj... zařaď do svého jídelníčku zelenou!

3
vegetariánství a veganství

Zelená strava souvisí také s vegetariánstvím a veganstvím, které je blahodárnou světelnou výživou snad každé čakry, ale u srdeční to platí mnohonásobně! Vegetariánství totiž pomáhá předcházet mnoha srdečním chorobám a nemocem krve, ucpávání cév, vysokým hladinám cholesterolu a celkově je pro zdravé a silné srdce úžasnou volbou. Však čakra našeho srdce tomu napovídá - je zelená.

4
příroda

Využij zklidňující sílu přírody, která léčí. Polož se do trávy, užívej si pohledu na zelenou krajinu, na zelené rostlinky, které rostou a sílí stejně jako Ty.

5
objímání stromů

V přírodě objímej stromy, tím se uklidňuješ a harmonizuješ svou srdeční čakru. Stromy jsou zásobárnou posvátné energie Gai, přitiskni se a nech ať Tvé srdce tluče v rytmu Země.

6
voda v přírodě

Voda v přírodě Tvou rostlinku i čakru krásně vyživí. Zálevej. Koupel ve vodě nabité přírodou, tanec v dešti, dotyk vodopádu, ponoření rukou do potůčku...

7
láska a sebeláska

Nejúžasnější výživou Tvého srdce je láska. Láska k ostatním i sobě samé. Láska k přírodě a celé planetě. Láska k Universu. Dávej lásku a lásku přijímej. Žij láskou a ona Tě vyživí.

8
soucit

Soucit je nejvyšší forma lásky. Soucit je léčitel všech srdcí. Měj soucit k sobě i ostatním. Měj soucit ke zvířatům. Měj soucit k Matce Zemi. Nahraď zlobu a vinu soucitem. Ruku v ruce se soucitem jde odpuštění.

9
odpuštění

Odpuštění léčí a uvolňuje. Odpusť ostatním i sobě. Pusť to.

10
sebepřijetí

Přijmi se se vším, co Tě utváří. Zamiluj se do sebe!

11
propojení

Najdi svůj kmen, propoj se se svou spřízněnou duší. A společně oslavujte, že jste se našli a užívejte si společné chvíle hvězdného sesterství. Sdílejte spolu úspěchy, sny, trápení, vize i lásku. Nejsi sama a Tvá rodina duše se pomalu ukazuje. Síla je v propojení a při tomto propojení dochází ke spojení srdcí.

12
radost

Dělej a žij věci, které Ti dělají ze srdce radost! Nalaď se na melodii svého srdce a roztanči se v rytmu radosti a lásky. Radost je elixírem nejen srdeční čakry.

13
afirmace

Tuto čakru velmi účinně posilníš vhodnými afirmacemi, mantrami či modlitbou o lásce, sebelásce, přijetí a odpuštění.

14
kameny

Na srdeční čakru jsou dobré kameny: růženín, amazinit, malachit, zelený fluorit, olivín a diamant.

15
meditace a vizualizace

Svou čtvrtou čakru můžeš podpořit také meditací a vizualizací, tentokrát pracuješ se svým zářivým srdcem a zelenou barvou.

16
vzduch

Pobyt na čerstvém vzduchu, možnost volně dýchat, otevřít své plíce, nech prokysličit srdce.

17
pohyb

Pro srdeční čakru je skvělý jakýkoli pohyb, opět je vhodná jóga, ale také všechna kardio cvičení - chůze, rychlochůze, běh, plavání - pohyb na čerstvém vzduchu, v zelené přírodě.

Otázky k zamyšlení

Nechávám své SRDCE zářit!

Tipy tohoto a následujícího týdne:

Hypersenzitivita

Světlonoši bývají často velmi citliví jedinci. Typická je pro ně hypersenzitivita, tedy vysoká citlivost na hrubohmotnou i jemnohmotnou realitu. Projevuje se to jednak citlivostí těla, např. kůže nebo vyšší citlivost na bolest, citlivost na změny, např. změny tlaku, počasí, přírodní události, citlivost na energie, hluboké cítění druhých a především citlivost srdíčka.

Mnoho Světlonošů bere svou citlivost během života jako přecitlivělost v negativním zabarvení, tedy tak trochu jako slabost nebo prokletí. Možná, že Ti někdo v dětství řekl “Nechovej se jak citlivka!” “Nebuď taková citlivka!” nebo třeba “Nebul jak malá!” a možná sis pomyslela, že tedy citlivost znamená slabost a že plakat vlastně není vhodné, že přeci nejsi žádná citlivka a všem to pěkně ukážeš. Tím jsi mohla své srdíčko zavřít a ono se možná až teď, poslední měsíce či roky začalo otevírat. jsi více všímavá, více vnímavá, opět probouzíš svou citlivost, kterou jsi zablokovala.

Pravda je taková, že vysoká citlivost je dar. Je to dar opravdu cítit. Je to dar otevřeného srdce. Proto přijmi svoji citlivost a odpusť sobě i ostatním podobné hlášky. Otevři své srdce a do své citlivosti se zamiluj. Jedině jako citlivá bytost můžeš být opravdová, můžeš doopravdy cítit. Procítit každý moment Tvého života.

Díky své citlivosti cítíš i to příjemné, i to nepříjemné, hypersenzitivita může Tvůj život ovlivňovat v mnoha směrech a právě ona Tě navrací k přírodě a k přirozenosti. Co se týče těla i ducha.

Díky zvýšené citlivosti, máš i citlivější “anténky”. To znamená, můžeš přijímat pro ostatní neviditelné a nezachytitelné signály. Jsi velmi empatická bytost. Cítíš energie, cítíš myšlenky, cítíš lidi, cítíš zvířátka, cítíš planetu, cítíš celý Vesmír. Je to krásné a zároveň náročné, ale pokud se s tím naučíš pracovat, budeš moci využívat plný potenciál své citlivosti. A věř mi, právě v té citlivosti je Tvá esence z hvězd.

Najdi ve své citlivosti výhodu. Sice zažíváš např. všechny emoce velmi intenzivně a možná i mnohem více, než ostatní, ale to zároveň znamená, že díky hypersenzitivitě můžeš poznat opravdový proud všeobjímající bezpodmínečné lásky. Můžeš zažívat úplně nový rozměr lásky a její nejvyšší vibraci – naprostý soucit se vším. A tento soucit je nejvyšší emocí vůbec, která léčí, která rozpouští všechno temné a zablokované, která Tě navrací k pravdě, ke Zdroji, k univerzální energii čisté lásky, kterou jsi Ty sama.

 

STŘÍPEK Z MÉHO ŽIVOTA

Já jsem se skrze svou vysokou citlivost ocitla už jako dítě na měřících přístrojích. Lékaři na mých mozkových vlnách zpozorovali takové anomálie, že řekli rodičům, že nikdy nebudu normální 🙂 a že musím mít od malinka medikaci, která mě do toho normálu hodí, abych byla schopna přežít v tomto světě… Moji rodiče medikaci odmítli a nechali ze mě přirozeně vyrůst tu, kterou nyní jsem. Nenechali mě “napravit” do normálu skrze silné léky, ale nechali mě přijmout mou přirozenou přecitlivělost (na vše) jako můj dar z nebes. A tatínek mi vždycky říkal “Hezky se o sebe starej, víš že to mimozešťánci nemají lehký. :)” A protože  nejsem jediný mimozemšťánek, předávám toto i vám, nenechte se za svou “přecitlivělost” nijak trestat nebo napravovat společností, neutíkejte před ní a neberte ji jako břímě, přijměte ji jako svůj DAR, váš posvátný dar z hvězd.

Anděl Lásky

Když Anděl Lásky rozevře svá všeobjímající křídla, zahrne své okolí láskyplnou energií. V jeho přítomnosti se vznášejí srdíčka ve všech možných podobách. Ať už skvrnka v kávě nebo mrak na obloze, stačí si všímat znamení, která jsou všude kolem nás. Tento Anděl je tu pro Tebe, aby prozářil Tvoje srdce a naplnil ho Láskou.

Ve světelných úkolech najdeš cvičení, ke kterému přivoláš Anděla Lásky.

Láska je tou nejkrásnější čarodějkou, podstatou bytí a nejmocnější silou ve Vesmíru. Prociť Lásku k sobě, k ostatním, k přírodě a životu na planetě Zemi, a nakonec k celému Universu. Důležité je mít srdce otevřené, jen skrze něj můžeme nahlédnout opravdovost a porazit svéhlavost rozumu… protože Láska vítězí.

Když Ti bude někdy ouvej, tak nezapomínej, že Láska vždycky vítězí!

Láska vítězí

Shamballa

Shamballa je léčebná metoda Nového Věku. Je rozšířením Reiki a působí ve vyšších vibracích. Shamballa je klíčem k duchovnímu vzestupu, spirituálnímu probuzení a dalšímu růstu. Je to léčení, které pro nás bylo připraveno již v Atlantidě pro toto období vzestupu, pro evoluční vzestup lidského vědomí i planety Země.

Přehrát video

Pro koho je vhodné zasvěcení do Shambally?

Pro každého, koho si Shamballa zavolá svým paprskem lásky. 🙂
Shamballa se nedostane k nikomu, kdo na ni není připraven.

Pro koho je léčení Shamballou určeno?

Pro každého, kdo to cítí. Shamballa vždy léčí tak, aby vše probíhalo v lásce a s božím požehnáním.

BONUS:

Pokud jsi získala při vstupu do programu bonusy, máš u mě jedno dálkové ošetření Shamballou zdarma.

Pokud tento bonus nemáš, můžeš si jej u mě doobjednat (přes mail nebo zprávu) a léčení naplánujeme.

Anáhata

Paprsek vnitřního Slunce proniká dolů i nahoru. Směrem nahoru míří ke hvězdám. Aby tato cesta byla možná, pronikne svým láskyplným paprskem do srdce, do místa, kde žije překrásná Anáhata – energie, která září barvou smaragdů s letmým odleskem růžové – barvy Lásky.

Ano, Anáhata je domovem pro Lásku – pro hybnou silou Vesmíru, pro energii tvoření. Pokud o tento vnitřní domov pečujeme a vnímáme jej ve svém středu, Anáhata je spokojena a září do světa Paprsky Lásky. Pokud na něj zapomínáme a něvenujeme mu pozornost, Anáhata slábne a její světlo se tlumí. To se projevuje smutkem, zatvrzelostí a blokádou, která nedovoluje energii proudit.

Pokud chceme otevřít bránu do Království nebeského, nesmíme ji blokovat či stavět před ni hradby. Tato brána se nachází v Chrámu srdce, v domově Anáhaty, která ji střeží jako své království. To království se jmenuje Agartha. Projít dovolí pouze tomu, kdo se otevře lásce ve všech jejích formách a podobách. Kdo sundá ochranný štít a uvěří. Uvěří v lásku, která je všude kolem nás. Otevře ji tomu, kdo se od srdce zasměje a dovolí si prožívat radost, protože miluje život. Otevře ji tomu, kdo má klíč. Klíč k srdíčku.

Protože jedině, když své srdce odemkneme, může láska proudit. Může proudit dovnitř i ven. Může dávat i přijímat. A správně fungující Anáhata, která žije ve středu všeho dění, zajistí rovnováhu, po které Vesmír touží.

Otevři své srdce lásce a nech energii proudit. Dovol Anáhatě, ať Tě doprovodí na místo, kde objevíš skryté poklady. Následuj její vedení, naslouchej jejímu laskavému hlasu, ona Tě nasměruje přesně tam, kam si Tvá duše naplánovala jít.

A když se jí naučíš naslouchat, uslyšíš, jak si každý den, nalazena na posvátnou melodii, prozpěvuje magickou píseň “Já jsem láska.”

Užívej si jedinečnou melodii svého srdce a zazpívej si s ní.

Protože, ano, Ty jsi Láska!

Dávám svému životu zelenou, otevírám své srdce a nechávám jeho paprsky zářit do světa! Proudí mnou všeobjímající láska a já se láskou stávám, láska naplňuje celé mé tělo, celé mé srdce, celou mou bytost. Léčím se a tím i celý svět. Láska mě prostupuje, protože já sama jsem láska. Miluji. Miluji sebe. Miluji Tebe. Miluji život. A vím, že Láska vítězí.

Pro navigaci v programu klikni na menu v horní liště.

Výběr z FB stránek