Světelná Akademie®

Menu

PROSINEC

ADVENTNÍ ČAS ZÁZRAKŮ

Je tu adventní čas zázraků.

Současná doba je velmi proměnlivá. Celý tento rok nás připravoval a stále připravuje na veliké změny, které přijdou v tom příštím. Rok je cyklus, život je cyklus. Den za dnem se míjí a mysl se vyvíjí. My se vyvíjíme. Každou chvilkou se stáváme novou verzí sebe sama. Každou chvilkou žijeme to, co jsme byli, cítili, mysleli a představovali si o chvíli dříve. Pojďme se nyní podívat nazpět, za celým tím rokem, za vším, co přinesl. Nyní se můžeme ohlédnout zpátky za sebe a vidět, jaký kus cesty jsme tento rok ušli. Jaké stěžejní momenty jsme zažili, jaké průvodce jsem potkali. Jak se náš život změnil. Jak jsme se my sami proměnili. A proč se to všechno muselo stát.

Dvanáctý měsíc, dvanáctka jako obrácená dvacetjednička, tento rok. Magický a transformační. 12 měsíců, 12 znamení, 12 hodin, 12 dimenzí, 12 křesel v chrámu, kde máš své místo.

Přichází období zakončování. Zakončení celého roku. A o zakončování je teď i karmický CYKLUS. Ukončujeme vzorce v životě i vzorce v naší karmě, přichází velké čištění karmy a s tím souvisí i 8.čakra, která se všem připraveným otevřela nebo otevírá právě teď, stejně jako brána do nových dimenzí Bytí, do (s)nových světů a tento proces ve velké míře nastává v den Novu 4.12.2021. Tam, kde už nevládne dualita, ale jednota. Tam, kde už není jednotlivec, ale komunita. Tam, kde je ego rozpuštěno v lásce.

Nyní je zde čas PŘEPOJOVÁNÍ. Přepojujeme se na “novou síť – krystalickou”. Aktivují se zbylá vlákna DNA a stává se z nás bytost vědomá a světelná. Je to velmi komplexní téma a možná už Ti k němu informace chodí samy. Pokud ne, nevadí, přijdou ve vhodný moment. Toto jsou informace, které už nikde nevyčteš, neuslyšíš, protože Ti chodí/budou chodit přímo ze Zdroje, jako Vesmírný newsletter, o kterém jsem mluvila tehdy na workshopu. Proto se sžívěj s tím, jak Ti chodí, najdi si ten svůj vlastní způsob komunikace a interpretace. OU jé, ano, je to celé o komunikaci.

Pro TO, co se nyní na energetické rovině děje, bylo našich společných 7 týdnů moc důležitých. A toto pokračování vzniklo také jako jasná indicie shora. Celý tento klub, celá akademie, která právě nyní vzniká, a Ty jsi jedním ze základních kamenů. 😉

Světélka po celém světě se rozsvěcují a je to krásná symbolika toho, co se děje jednak v čase adventním a jednak bude dít v roce příštím, kdy bude docházet k masivnímu rozpomínání duší a probouzení se po celé planetě Zemi. A navíc k nám plují vlny světélek, jsou to vlny světelných bytostí, které se rozhodly pro inkarnaci do fyzického těla, aby zde pomáhaly celému procesu, aby zde informovaly, probouzely a léčily, aby zde byly a svítily. Už to není pár dušiček, jsou jich tisíce, miliony a pro jejich inkarnaci je nutná vědomá a čisťounká maminka, která vibruje vysoko, a to lze udržet pouze bez zásahů vnitřních i vnějších, které by byly v rozporu s tímto procesem. Napsala bych sem jednu indicii, ale pokud ji máš pochopit, pochopíš ji. Možná, že už Ti to začíná pomalu docházet. 🙂

Tak si na to hezky odpočiň. Užij si poklidné nalazené svátky v napojení na ty nejvyšší a nejčištější kristovské energie a od ledna hurá do PRÁCE, protože jsi toho všeho velikou součástí. 🙂

"Právě teď se rozsvěcuje celý SVĚT!"

OTÁZKY k zamyšlení:

 • Jaký přesah pro mě mají Vánoce?
 • Jak vnímám nejslavnějšího Světlonoše? 😉
 • Vmímám u sebe nyní proces zakončování a uzavírání cyklu? Jak?

Čakra okénko:

oSMÁ ČAKRA jako dotek nekonečna

Tato čakra leží již mimo fyzické tělo, vznáší se nad naší hlavou. Je jako vstupní brána k novému způsobu bytí, novému způsobu existence, k novému vnímání reality. Otevírá se až poté, když projedeme všechny čakry předchozí. Poté, co se základních sedm čaker aktivuje, vzniká teprve prostor pro otevření tohoto kanálu. A to se děje ve velké míře právě nyní.

Součástí mého poslání na této planetě je o těchto jevech informovat ty, které tu informaci potřebují a provázet je těmito transformačními procesy. Přesně ty bytosti, které to ke mně dovede. A proto jsi v klubu. 😉 Abys z toho nebyla takový jelen…Abych Tě mohla podpořit i v tomto procesu, kdy se Ti tato čakra a vše s ní související nyní hlásí o slovo. Nebo Tě to brzy čeká. Řada ze světelných úkolů v uplynulém programu Tě již na kontakt s osmou čakru jemně připravovala a stimulovala Tvou bytost tak, aby se tento proces přirozenou cestou podpořil. Umím to nenápadně, já vím. 😉 A moc si vážím toho, že mohu být Tvou průvodkyní.

Průvodní jevy, které Tě mohou doprovázet, když se přepojuješ, můžou být trošku stresík, jde také hodně o to, co vše se mění, jak moc už jsi pročištěna a ochotna pouštět ze svého života to, co tam již nepatří. Mohou Tě provázet např. stavy podobné chřipce, noční vibrace a magnetismus ve větší míře, než jsi zvyklá, můžeš také pociťovat velké změny, po kterých volá Tvé tělo, nechutenství, extrémní touhu po přirozené stravě nebo žádné stravě a mnoho dalšího, takový další level transformace (týden 1 je velmi důležitý, vracej se k němu ;-)).

Když se Tvá vyšší centra aktivují, když se přesouváš do další dimenze, vše se vždy děje i na rovině fyzické. A čím více to brzdíme (např. nedůvěrou v proces, strachem nebo přehnanou kontrolou či neposloucháním svého těla a vzkazů duše), tím více to může bolet a býti nepříjemné. A stejně tak to může být nepříjemné i psychicky, proto jsou dalším průvodním jevem úzkosti a deprese. Třeba proto, že máme pustit něco, co nechceme, nebo víme, co intuice žádá, jakou změnu je nutné udělat, ale my se bráníme. Ale ona se ta změna stejně stane, protože už je čas. 🙂 Nejlepší je celý tento proces přijmout v jeho celistvosti. Přivítat jej a využít všech současných energií k co nejsnesitelnější překalibraci Tvé bytosti.

Protože se čistí karma, opouštíš staré vzorce a vše, co není v plánu duše, nyní ze Tvého života mizí a odpadá. Musí to tak být. Teď to může být smutné nebo katastrofální, ale už za pár dní vše můžeš vidět jinak. 😉 A za pár let řekneš jedno veliké DĚKUJI, že jsem to ustála, že jsem se nebála, že jsem to přijala.

Jsem v tom s Tebou.


co se děje, když Tvá 8.čakra otevírá

 • vnímání jemnohmotné reality se stává stejné jako vnímání té hrubohmotné (materie)
 • prohlubuje se komunikace se světelnými bytostmi
 • vnímání duality se mění v jednotu
 • přepojuješ se, což má řadu průvodních jevů na fyzickém těle, můžeš je sledovat a sepsat si je a probereme to
 • zesiluje Tvá schopnost TELEPATIE
 • zesiluje schopnost TELEKINEZE
 • stejně jako schopnost LÉČENÍ na úplně nové rovině
 • začínáš prostupovat dimenzemi
 • otevírají se Ti úplně nové smysly vnímání, které Ti byly skryty a neměla jsi ani kapacitu je chápat, dokud je nezakusíš naživo
 • lucidní snění se pomalu mění ve vědomé astrální cestování
 • můžeš pociťovat strach – z neznámého, ze ztráty kontroly, z toho, že jsi se zbláznila, tento strach je ale brzdou
 • -> proto se jen odevzdej a nech se nést, nic nevynucuj, nic nedělej na sílu, jen nech proces, ať běží
 • -> nezasahuj do něj logikou ani rozumem, buď pozorovatelkou a následuj rady našich společných 7 týdnů
 • -> hlavně týden jedna a dva jakožto, stále se zaměřuj na svou první a druhou čakru – komunikuj se svým tělem a nalaď se na svůj vesmírný cyklus
 • -> ale hlavně se řiď svou INTUICÍ
 • synchronicita se stává normou a dostáváš se do stavu VĚDOMÉ BDĚLOSTI
 • proces rozpomíná graduje, každý den jako bys byla vědomější a vědomější a jako by se to přímou úměrou násobilo
 • přichází zcela nové pojetí toho, co znamená “Já Jsem!” a “My Jsme!”
 • Zesiluje rovina toho, jak vnímáš své duchovní probuzení, mizející závoj iluze a odkrytí nové dimenze pro Tvé bytí, přichází nové SPIRITUÁLNÍ VĚDOMÍ
 • Spouští se v Tobě obrovský proud božské LÁSKY a Tvé srdce se ocitá ve světelné FLOW

Vezmi za kliku a běž, protože můžeš,
čekat už na nic nemusíš,
můžeš zažít vše, co chceš,
když brzdit se to pokusíš,
za uši dostaneš.”

SVĚTELNÝ KALENDÁŘ

A s tím vším, co bylo napsáno výše, souvisí i velmi významné dny, které nás v hojné míře čekají. Tyto dny budou silné energie, které zde budou opět pro naše posuny. Bude s námi ve veliké míře komunikovat Vesmír. Proto v některé tyto dny budu pořádat i hromadné akce, na které vás brzy pozvu.

Novoluní ve Střelci 04.12.2021 Zatmění Slunce

Magický den 12.12.2021 světelné kódy z nebes

Světelný den 13.12.2021 sv. Lucie a příběh Světlonošek

Úplněk v blížencích 19.12.2021 energetický posun

Zimní slunovrat 21.12.2021 Galaktická smršť

Den Spirály 23.12.2021

VÁNOCE 24.12.2021

Jeden příběh končí 31.12.2021

Aby další mohl začít... 01.01.2022...

…v roce, kdy dojde k enornímu PROBOUZENÍ a ROZPOMÍNÁNÍ po celé planetě. Bude to veeelmi významný, přelomový a transformační rok. Proto bylo tolik důležité, abys ještě více pochopila, aby sis toho tolik zpracovala, aby ses očistila, aby ses připravila…..na jednu velkou, vesmírnou, světelnou smršť.
Nemusíš nic dělat, nemusíš nic plánovat. Stačí JEN to, že JSI a SVÍTÍŠ!

Krásné světélkující Vánoce Tobě i celé Tvojí rodině, pozemské, i té světelné.