Světelná Akademie®

Menu

Svítím, tedy jsem!

Přehrát video

Výběr z FB stránek

Já jsem pravda!

Zpívám PÍSEŇ své individuality!

V uplynulých týdnech jsme se zaměřili na komunikaci. Komunikovali jsme se svým tělem, se svou vnitřní bohyníse sebou samými, svým srdíčkem a nyní budeme komunikovat se vším, co nás obklopuje, včetně našeho Vyššího Já a našich průvodců, kteří mohou mít mnoho podob.

Komunikace je základem lidského Bytí. Nelze nekomunikovat, protože i když mlčíme, komunikujeme neverbálně a i když se u toho nehýbeme se, stále komunikujeme – přemýšlíme a vyzařujeme energii. Vysíláme a přijímáme signály. Tyto signály jsou všude kolem nás, viditelné i neviditelné. Celý svět je taková komunikační síť a každý z nás je její součástí.

V tomto týdnu Tě vyzývám – KOMUNIKUJ ve velkém! Buď slyšet, nech zaznít svůj hlas. Říkej vše, co potřebuje býti řečeno, vyjadřuj, co cítíš, nepotlačuj své pocity, ale mluv o nich. Já vím, je to výzva, ale pojďme spolu tento týden udělat krůček kupředu ve Tvém vyjadřování. Trénuj během každodenních situací, ber to jako HRU! Více najdeš ve světelném úkolu.

Rostlina komunikuje se zvířetem, zvíře s člověkem a člověk se vším, co ho obklopuje! M. Foucault

A nezapomeň, že cokoli říkáš, říkáš vlastně i sobě. A ve všem, co s Tebou chce někdo vykomunikovat, je vzkaz i pro Tebe. Někdy se nám takový vzkaz nemusí líbit, ale nic není pouze černé nebo bílé, vše je učením, výzvou, která je tu pro Tebe. Určitě sis už všimla, že když si řešíš nějaké téma, najednou se o něm mluví všude okolo. Chtějí ho řešit kamarádky, narážíš na něj ve článcích, zaslechneš lidi ve městě, jak se na to téma baví… To všechno jsou vzkazy a Ty v nich můžeš obdržet spoustu nápověd. Proto naslouchej, komunikace není jednostranná. Komunikujeme i tím, že nasloucháme a tyto vzkazy zvenčí přijímáme, ačkoli ne vždy jsou mířeny daným autorem vědomě přímo k nám. Proto poslouchej pozorně, co snaží se Ti být řečeno.

A při naslouchání se může stát, že uslyšíš právě i vzkazy z vyšších sfér. Možná už Ti delší dobu píská nebo šumí v uších, což je známka toho, že se u Tebe hlásí o slovo dar jasnoslyšení. A nebo Ti uši zaléhají, protože něco nechceš slyšet? Nic se neděje jen tak a proto věnuj pozornost i svým ouškám.

Nalaď se na svou vnitřní pravdu a nech ji skrze sebe sálat do světa. Tím nastane reakce, že začneš přitahovat lidi, okolnosti i situace, které budou Tvou vnitřní pravdu odrážet. Když k sobě budeš neupřímná, budeš přitahovat takové lidi, kteří k Tobě také budou neupřímní, aby Ti nastavili zrcadlo, dokud to nepochopíš, a z těch lekcí se neponaučíš.

Mluv pravdu a pravda Ti bude řečena. Stát se svou vnitřní pravdou a tu vyjadřovat, znamená svou pravdu žít, tedy být sama sebou, být oPRAVDová. A když jsi opravdová, tak svítíš a jsi v SOULadu.

Tentokrát je to opět o dávání a přijímání – dáváme signály, vysíláme je skrze slova a stejně tak je přijímáme.

A opět, toto téma bylo, je a bude součástí Tvého života už navždy a maximálně Tě podoří ve Tvém osobním vzestupu. Vyjadřuij svou vnitřní PRAVDU!

1.

Vyjadřuji svou vnitřní pravdu.

II.

Nemlčím, když mám co říct.

III.

Říkám nahlas, co cítím.

IV.

Mluvím od srdíčka.

V.

Naslouchám svému vnitřnímu hlasu i svým Průvodcům.

Vše, co ještě zůstalo neyvřčeno, co je třeba vykomunikovat, co ještě musí být řečeno a dořešeno, se s největší pravděpodobností začne hlásit o slovo. To proto, že Tě Tvá duše touží stále posouvat a brány do dalších levelů lze projít teprve poté, co dořešíme vše nutné v levelu předchozím. Je to opět velmi přirozený proces, který by mohl být vnímán jako obtěžující. Ale když před ním nebudeme zavírat oči a uši a utíkat (čímž bychom vše pouze oddalovali a škodili jen a jen sobě), je lepší to dořešit teď a tady! Ano, nejlepší moment je opět přesně ta chvíle, kdy Ti přijde indicie, kdy se téma samo přihlásí o slovo (třeba skrze nějakou životní, všednodenní situaci). Držím Ti palce a svítím na cestu!

Království nebeské

Tímto tématem vstupujeme do dalšího okruhu – Království nebeské. Do tohoto království vedla brána ze Tvého srdíčka, které, když se otevře, nabízí Ti přístup do vyšších sfér. Tyto sféry jsou již éterické, jemnější, obracíme se více k duchovnímu životu a odvracíme se více od toho materiálního. Je to sféra moudrosti ducha a moudrý duch s námi komunikuje. Naším cílem ale není nijak ulítávat, ale doslova si vytvořit toto království – nebe na Zemi. A nebe na Zemi se vytváří skrze nás samé. Integruje se zde skrze projevení našeho ducha, kterého projevujeme právě tím, jak komunikujeme, jak vyjadřujeme svou vnitřní pravdu – jak ji žijeme. Proto, když žijeme se svou vnitřní pravdou v souladu – následujeme plán své duše a můžeme si užívat život plný zázraků.

Modrá barva je barva rozjímání, barva spisovatelů a filozofů, je to barva klidu, barva ducha a vyšších sfér a přesně těch se začínáš dotýkat, jak Tvá květina roste vzhůru do nebe, kde se otevírá Vyšší pravdě. Nyní se plně spojuješ se svým Vyšším Já a začínáš více komunikovat s "vyššími" sférami, ke kterým se Ti otevírá přístup.

Promlouvej k sobě i k ostatním a stejně tak naslouchej ostatním i sama sobě - svému vnitřnímu hlasu - je to projevení Tvého Vyššího Já, kterí ví mnohem více, než Ty. Když budeš jeho hlas poslouchat, povede Tě a vaše komunikace se bude prohlubovat.

Světelná výživa

Svou komunikaci můžeš podpořit tím, že zkrátka budeš říkat, co si myslíš a co cítíš, bez ohledu na to, co si pomyslí ostatní.

ZPĚV je skvělou výživou pro Tvůj krk, hlasivky i celkové nalazení, stejně jako poslech oblíbené HUDBY, zpívej!

Obzvláště účinná je výživa s názvem PRAVDA – buď upřímná a to k ostatním i sobě.

Další světelnou výživou jsou AFIRMACE odříkáváné nahlas.

MANTRY jsou vyživujícím elixírem, který rozzáří Tvé hrdlo, rozvibrují celé tělo i ducha a vytrysknou z Tebe až do Vesmíru.

Úžasnou výživou je umění jménem ASERTIVITA, tedy umění říkat NE, umění se vyjádřit, co chceme a nechceme a nepodléhání ostatním.

A ke světelné výživě krku patří také strava lahodící krku – ČISTÁ VODA nebo třeba MED.

Jo a ta úplně nejlepší? Nech skrze sebe mluvit svou duši

Čakra krční

Pátá čakra – krční, je vyšší čakrou, nazývanou našimi „božímí ústy“, skrze která dokážeme mluvit a vyjadřovat své pocity, svou individualitu, svou pravdu a pojmenovávat své emoce a zkušenosti na všech rovinách. Tato čakra se pojí s místem, ve kterém se vyšší duchovní energie vlévají do těla. Je to čakra KOMUNIKACE a jak již bylo řečeno v úvodním textu – komunikace na mnoha rovinách.

Tuto čakru ovlivňujeme zejména tím, jak mluvíme, sami k sobě i k ostatním. Krční čakra se uzavírá ve chvílích, když nevyjadřujeme své pocity. Když mlčíme ve chvílích, kdy chceme mluvit. Když raději něco „spolkneme“, než to říci. Když se stydíme projevit svůj názor a svou pravdu. Pokud máš pocit, že Tvá krční čakra nepracuje úplně, jak má, věnuj zvýšenou pozornost tématům tohoto týdne a staň se komunikátorem!

 

Krční čakra je vysílačem a přijímačem našeho universálního kódu, jazyka. Je to v podstatě naše centrum, kudy vysíláme i přijímáme signály řečeného a slyšeného. Naším hrdlem tedy prochází hlas našeho srdce a hlas naší intuice. Pokud je tento hlas v souladu s tím, co je vyřčeno nahlas, je v plné síle i tato čakra.

A jak na harmonizaci krční čakry? Tuto čakru posilujeme modrými a tyrkysovými odstíny. Takový pohled na modré nebe nebo tyrkysové jezero či moře jí velmi lahodí. Zároveň se těmito barvami můžeš obklopovat, každá barva má své vlnky a Ty s čakrou komunikují. Můžeš si vzít modrý šátek či nosit na krku kamínek modré barvy – minerál, který krční čakru harmonizuje.  U krční čakry jsou obzvláště účinné mantry a jejich zpívání, jako zpěv celkově. Nech zaznít svůj HLAS! Pokud je tato čakra zanesená, zpíváme tiše a nečistě a nemůžeme využívat plný potenciál našeho hlasu. Když je ve své plné síle, máme zvučný a čistý hlas, se kterým se umíme v životě ozvat! Skvělou výživou této čakry je hormonální jóga, která pozitivně stimuluje štítnou žlázu, tedy i hormonální rovnováhu, která úzce souvisí, mimo jiné, i s naší psychickou pohodou. Tato čakra je i o SLUCHU, tudíž její správné funkci pomáhá léčení zvukem a uměnít naslouchat. A zde mají i AFIRMACE dvojnásobný účinek – odříkáváme-li je nahlas. I proto je jedním ze světelných úkolů tvorba vlastní afirmační nahrávky.

A co ji neprospívá a blokuje její tok? Zabijákem pro krční čakru je kouření a požívání alkoholu a také přejídání se sladkostmi. Na jemnohmotné rovině je to pak zadržování pocitů, nevyjadřování názorů, lhaní, pomluvy a nečestnost. Když říkáme něco jiného, než si myslíme nebo cítíme, tato čakra oslabuje a oslabuje celý energetický systém všemi směry. Když říkáme něco jenom proto, abychom se někomu zavděčili a nemyslíme to upřímně, čakra se přestává plynule točit, stejně jako naopak – když mlčíme, zatímco bychom ale moc chtěli něco říct! Je to jednoduché – stačí vyjadřovat svoji pravdu, stačí čestně a čistě jednat s ostatními a říkat to, co si opravdu myslíme a co cítíme.

Když říkáme ANO, zatímco srdce křičí NE, vzniká disbalance nejen krční čakry. V tu chvíli naprosto potlačujeme sami sebe a svou svobodu volby. Proto je důležité naučit se být zdravě asertivitní a umět vyjádřit nahlas, co chci a nechci, co cítím a necítím. Nebo naopak – když využíváme naši řeč k manipulativní komunikaci ve snaze něco získat či někoho přesvědčit, zahnat do kouta a umlčet, krční čakra nejen, že trpí, ale zároveň to, co manipulací získáme nebo ovládneme se okamžitě zapisuje do karmy, která je v současné době velmi rychlá. Proto i černá magie – skrze ovládání slovem si dříve či později najde své zúčtování a dotyčnému se navrátí přesně to, co vyslal. Takže i jakákoli manipulativní komunikace, lži a polopravdy tuto čakru oslabují.

 

A jak už to bývá, posilováním a harmonizací (ale stejně tak oslabováním skrze právě zmíněné příklady) krční čakry, zároveň přímo ovlivňujeme čakry sousední, tedy čakru srdeční a čelní – třetího oka, která je centrem naší intuice a budeme se jí zabývat příští týden. Nyní se upevňuje chápání toho, že procesy vyšších čaker přímo odpovídají čakrám nižším. Vše, co jsme probrali k čakrám přechozím se přímo odráží v čakře krční, neboť vše je o komunikaci. Komunikujme a říkejme to, co CÍTÍME, ne, to, co MYSLÍME, že máme říkat, abychom jakkoli vyhověly či nebyly odsouzeny. Nechme skrze sebe mluvit svou vnitřní pravdu a zpívejme píseň své individuality!

Ve chvíli, kdy začneš naplno vyjadřovat svou vnitřní PRAVDU a vše, co říkáš, bude v souladu s Tebou samou v jakémkoli čase, na jakémkoli místě, Tvá krční čakra se začne točit jako spirálka a rozhýbe vše kolem Tebe v harmonické plynutí.

Světelná výživa krční čakry:

1
modrá a tyrkysová

Správné funkci této čakry napomáhá modrá a tyrkysová barva. Můžeš se jí obklopovat, nosit jí na sobě, pořídit si takové doplňky, svíčku a také hodně koukat na modré nebe, modré květiny, vodní plochy, tyrkysová jezera, moře a oceány.

Modrá je první chladnou barvou spektra a má uklidňující a konejšívé účinky.

2
dobře polykatelné potraviny

Krční čakře dělají dobře snadno a lehce polykatelné potraviny, které samy kloužou do krku. Vyživuje ji čistá voda nebo třeba čaj s medem. Vodu i med lze nabíjet vibrací dané barvy, viz světelný úkol.

3
příroda

Využij zklidňující sílu přírody, která léčí. Polož se do trávy, užívej si pohledu na modré nebe, na volně plující mraky, užívej si tento pohled do éteru. Stejně tak si můžeš najít vodní plochu a užívat si pohled na vlny, na tyrkysová jezera, moře, oceány, vodopády a zároveň jim naslouchat. V této době se můžeš pokochat také pohledem na kvetoucí pomněnky a další modré květinové krásky.

4
vzduch

Tato čakra je spojena s éterem, proto je velmi dobrý pobyt na čerstvém vzduchu, a s dechem - dýchej tento vzduch plnými doušky a nech jej proudit Tvým hrdlem, hladit Tvůj krk a roztáčet krční čakru. Dýchej, protože dech je život.

5
komunikace

Komunikuj. Komunikace je o vysílání i přijímání. Mluv i naslouchej.

6
pravda

Nenej, když mluvíš, vyjadřuj svou vnitřní pravdu. Vyjadřuj ji celou svojí bytostí, svou vnitnří pravdu žij.

7
upřímnost

Buď upřímná k sobě i k ostatním, tím se Ti tato čakra začne naplno otevírat.

8
zpěv

Zpívej z plna hrdla. Zpěv je přímo super výživný pro krční čakru, ale zároveň pro celou Tvoji bytost.

9
mantry

Ideální je také zpěv manter. Mantry jsou celkově úžasným způsobem pro harmonizaci našeho energetického systému. Zpívej si mantry.

10
afirmace

U této čakry mají afirmace dvojí účinek. Jejich pronesením a zároveň i nasloucháním ji posiluješ. Vhodné jsou afirmace o vnitřní pravdě, o upřímnosti, o následování vnitřního hlasu. 

11
naslouchání

Komunikace je i o naslouchání. Naslouchej, co se Ti snaží život říci. Naslouchej ostatním. A nezapomeň naslouchat sobě - a svému vnitřnímu hlasu - vedení Tvého Vyššího Já.

12
muzikoterapie

Krční čakra je spojena s naším sluchem, harmonizovat ji můžeš velmi efektivně vhodnou hudbou a muzikoterapií. Např. při poslechu tibetských mís.

13
hormonální jóga

Jóga a především ta hormonální - která stimuluje štítnou žlázu, je ideálním cvičením pro krční čakru.

14
kameny

Na krční čakru jsou dobré tyto kameny: akvamarín, tyrkys, nebo třeba chalcedon.

15
meditace a vizualizace

Svou pátou čakru můžeš podpořit také meditací a vizualizací, tentokrát pracuješ se svým hrdlem a jeho napojením na srdce - vyjadřovat se od srdce, a modro-tyrkysovou barvou.

Otázky k zamyšlení

Nechávám své HRDLO zářit!

Tipy tohoto týdne:

Mul mantra - Snatam Kaur

TEXT: Ek ong kaar Sat naam, Karataa purakh nirbho, nirvair Akaal moorat Ajoonee Saibhang, gur prasaad. Jap! Aad such, jugaad such Hai bhee such Naanak hosee bhee such

“Ek Onkar – There is Only One God.
Sat Naam – His Name is True.
Karta Purakh – He is the Creator.
Nirbhau – Without Fear.
Nirvair – Without Hate.
Akaal Moorat – Ominipresent.
Ajooni – Free from Birth and Death.
Saibhan – Self-Illuminating.
GurParsad – Realized through the Grace of the True Guru.
Jap – Meditate upon His Name.
Aad Sach – For He was True when Time Began.
Jugaad Sach – He has been True since the Ages.
Hai Bhi Sach – He is still True.
Nanak Hosi Bhi Sach – Guru Nanak says He will forever be True.”

Amulet komunikace

Protože pátá čakra souvisí s naším krkem a na krku nosíme šperky a amulety, vytvořili jsme amulet Višuddhi, který podporuje umění komunikace, propojuje hlas srdce s tím, co vyjadřujeme nahlas ve světě, a pozitivně stimuluje funkci krční čakry.

Prozatím jej nemáme v oficiální nabídce, pokud by si Tě zavolal, ozvi se mi a jeden z této limitované edice nabité u oceánu může být Tvůj.

Višuddhi

Ze srdce vede vzhůru brána. Klíč k ní máš Ty sama.

Odemknout ji můžeš Paprskem lásky. V tu chvíli se ocitneš v zářivě modro-tyrkysové krajině, kde proudí velmi jemná éterická energie. Toto je vchod do Království nebeského, kde promlouvají boží ústa Višuddhi nejvyšší kosmickou pravdu.

Otevřenost ducha Višuddhi spočívá v umění komunikovat. To znamená otevřeně přijímat i vysílat paprsky energie v podobě myšlenek a slov. Višuddhi střeží místo, kde se myšlenka projektuje v dar řeči. Kde se hlas srdce formuje do slov a kde vyřčená i přijatá slova putují dvěma směry – dolů ze/do srdce i nahoru z/do hlavy. Viššudhi s láskou pečuje o toto centrum komunikace.

Toto centrum je Ti k dispozici s nekonečným množstvím energie, kterou můžeš neomezeně využívat, pokud se otevřeš hluboké vnitřní pravdě a necháš energii proudit. Dovol Višuddhi, ať Ti poskytuje to nejlepší bezpečné místo pro projevení se sebe sama a také pro uslyšení všech vzkazů od Tvého Vyššího Já.

Aby mohla být tato komunikace čistá, opravdová a autentická, musí zde energie jemně plynout a dávát komunikaci průchod, nic by tedy nemělo stát v cestě. Proto je důležité toto místo udržovat v čistotě. Aby nic nezůstalo opomenuto a zamlčeno, je dobré do něj svítit. O to se starají paprsky ze srdce, které, když mluvíme od/ze srdce, toto místo prosvětlují a jeho paprsky mohou volně plynout z bytosti ven, skrze řečené.

Višuddhi se dívá na to, jak se srdce schází s rozumem a vedou dialog pro úspěšný život. Je to místo setkávání a vyjadřování. Je to tržiště pocitů zabalených do slov. Pokud o toto centrum pečujeme a udržujeme jej čisté a autentické, poskytuje nám nekonečný prostor k sebevyjádření. Pokud na něj zapomínáme a něvenujeme mu péči, zanáší se a brání potenciálu našeho hlasu a tím i vyjádření vnitřní pravdy a toho, kým opravdu jsme. To se projevuje strnulostí, mlčenlivostí, narušením toku komunikace a blokádou, která nedovoluje energii proudit.

Viššudhi opatruje Tvůj vnitřní hlas, když se mu naučíš naslouchat, uslyšíš, jak Ti každý den, nalazen na posvátnou melodii, prozpěvuje do ouška magickou píseň Tvé vlastní individuality.

Užívej si jedinečnou melodii svého hlasu a nech ho zaznít světem.

Buď oPRAVDOvá, však jsi Pravda!

Vyjadřuji svou vnitřní pravdu, říkám od srdce, co cítím, nechávám zaznít svůj hlas a zpívám píseň vlastní individuality. Jsem upřímná sama k sobě i k ostatním. Komunikuji v rovnováze - přijímám i vysílám, promlouvám i naslouchám a ctím svou vnitřní pravdu. Nechávám se vést svým vnitřním hlasem, skrze který promlouvá království nebeské. Já jsem pravda a tuto pravdu vyjadřuji celou svou bytostí.

Pro navigaci v programu klikni na menu v horní liště.

Výběr z FB stránek

Tato sekce se Ti brzy otevře